środa, 07 luty 2024

ZMIANA STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW OD MARCA 2024

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8256-zmiana-stawki-za-odbior-odpadow-od-marca-2024.html
Informujemy, że stawka za odpady komunalne od 1 marca 2024 r. wzrośnie o 2 zł od mieszkańca [...] Informujemy, że stawka za odpady komunalne od 1 marca 2024 r. wzrośnie o 2 zł od mieszkańca. Oznacza to, że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości posiadającej kompostownik z której nie są przekazywane odpady biodegradowalne wyniesie 22 zł od osoby, natomiast z terenu nieruchomości, która przekazuje odpady biodegradowalne 24 zł od osoby. Cena odbioru i zagospodarowania odpadów za 1 tonę przez ZGK Chodecz wzrosła o 63 zł. Stąd też proporcjonalny wzrost ceny odbioru odpadów od mieszkańców. Zmiana stawki opłaty nie stwarza obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Śmieci z terenu Gminy Choceń nadal odbierane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Chodcza. Umowa z firmą została podpisana na okres 22 miesięcy, a więc do końca listopada 2025 r.  Problemy z odbiorem odpadów można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Choceniu pod nr 542846617 lub bezpośrednio w ZGK Sp. z o.o. Chodecz pod nr 54 2848036.

Powrót

Polecane artykuły:


Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Choceń

Przygotowujemy do realizacji zadanie pn. „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Choceń”. Celem projektu jest stworzenie strefy relaksu i wypoczynku w dwóch lokalizacjach w Choceniu – [...]

Remiza w Wichrowicach - zwiększony zakres inwestycji

Otrzymaliśmy bardzo dobre informacje, że złożony wniosek o zmianę warunków promesy na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganow [...]