piątek, 09 luty 2024

Kolejny przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8260-kolejny-przetarg-na-przebudowe-drog-gminnych-na-terenie-gminy-chocen-etap-i.html
Ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych n [...]

Polski ŁĄd logo 1ad02
Ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. W poprzednim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl do dnia 27 lutego 2024 r. do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika o łącznej długości 1,273 km oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej. Podstawowy zakres prac to: roboty pomiarowe, regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasach dróg, wykonanie mijanek, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, tj. frezowanie nawierzchni, ułożenie geosiatki, skropienie, wykonanie profilowania masą MMA, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie odwodnienia, zjazdów i poboczy, ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania planowana jest na rok bieżący. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Powrót

Polecane artykuły:


Od marca emerytury i renty będą wyższe o 12,12 proc.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. W tym roku waloryzacja będzie tylko procentowa, a nie procentowo-kwotowa.  Od 1 marca świadczenia wzrosną o 12,1 [...]

Kuchnia w harcówce

Na wniosek nowej Pani Komendant Hufca hm. Alicji Wiśniewskiej samorząd naszej gminy wyasygnował środki na remont pomieszczeń kuchni w harcówce. Prace remontowe zostały wykonane przez pracownik [...]