poniedziałek, 12 luty 2024

Z raportu o stanie bezpieczeństwa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8261-z-raportu-o-stanie-bezpieczenstwa-4.html
W raporcie za rok 2023 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy [...]

W raporcie za rok 2023 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, można znaleźć informację o bezpieczeństwie publicznym na terenie naszej gminy. Stwierdzone przestępstwa wg kategorii oraz wykrywalność przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Kategoria przestępstw

Przestępstwa stwierdzone

Wykrywalność

Różnica wskaźników wykrywalności

2022

2023

Dynamika

Wykryte

Wskaźnik

2022

2023

2022

2023

Ogółem

82

67

81,71

60

45

72,29

67,16

- 5,13 %

Kryminalne

47

37

78,73

30

23

62,5

62,16

- 0,34 %

w tym 17x7

37

20

54,06

19

10

51,35

50

- 1,35 %

Gospodar.

8

9

112,50

3

1

37,5

11,11

- 26,39 %

Rozboje

-

1

---

-

1

-

100

---

Bójki i pobicia

2

-

---

2

-

100

-

---

Uszczerbek na zdrowiu

-

1

---

-

1

-

100

---

Kradzieże

16

12

75

8

6

50

50

0 %

Kradzieże samochod.

1

2

200

1

1

100

50

- 50 %

Kradzieże z włamaniem

12

4

33,34

6

0

50

0

- 50 %

Art. 178a § 1kk

16

7

43,75

16

7

100

100

0 %

Uszkodzenia mienia

7

2

28,58

3

2

42,86

100

+ 57,14 %

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie naszej gminy.

Gmina Choceń

2022

2023

Wypadki

1

2

Kolizje

53

63

Osoby ranne

1

2

Skutek śmiertelny

0

0

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa jest corocznie składane przez Kierownika Posterunku Policji w Choceniu na posiedzeniu Rady Gminy. Sprawozdanie będzie przedmiotem obrad Rady Gminy jeszcze w tej kadencji.

Sprawozdanie

Powrót

Polecane artykuły:


ZMIANA STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW OD MARCA 2024

Informujemy, że stawka za odpady komunalne od 1 marca 2024 r. wzrośnie o 2 zł od mieszkańca. Oznacza to, że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości [...]