poniedziałek, 19 luty 2024

Wniosek na zwiększenie zakresu inwestycji złożony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8276-wniosek-na-zwiekszenie-zakresu-inwestycji-zlozony.html
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja pr [...]

Polski ŁĄd logo 97244
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo uzyskaliśmy oszczędności na ww. zadaniu. W związku tym postanowiliśmy wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę zakresu inwestycji i efektywne wykorzystanie uzyskanych środków. W ramach złożonego wniosku poprosiliśmy o możliwość wykonania dodatkowych prac w świetlicy wiejskiej w Wichrowicach.
Dodatkowe prace obejmować będą:
- Wykonanie ogrzewania podłogowego,
- Zakup i montaż butli gazowej wraz z kotłem,
- Wykonanie tarasu z kostki brukowej z zadaszeniem.
Całkowita zakres prac to kwota 197 904,33 zł. Wnioskowana kwota stanowi 193 945,26 zł. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Jednak należy zaznaczyć, że proces oceny wniosku może potrwać kilka miesięcy.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR.

Powrót

Polecane artykuły:


Wybrany wykonawca na przebudowę dróg – etap I

                  Podpisana została umowa z WŁOCŁAWSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o.  z Nowej Wsi. na wykonanie inwestycji pn [...]

Wyniki wyborów

Frekwencja w gminie Choceń - 50,38 %   Liczba kart ważnych - 3108   Liczba uprawnionych do głosowania - 6169   Wyniki wyborów na Wójta: https://wybory.gov.pl/samorzad202 [...]