środa, 21 luty 2024

Spotkanie z sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8285-spotkanie-z-soltysami-2.html
W dniu 20 lutego br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski spotkał się z sołtysami z terenu gminy [...]

W dniu 20 lutego br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski spotkał się z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski z radnymi oraz pracownicy Urzędu Gminy. Na początku zebrania Wójt Gminy podziękował sołtysom za ich pracę na rzecz samorządu gminy, a szczególnie sołtysom, którzy pełnią swoje funkcje od 25 lat – sołtysowi sołectwa Kuźnice Pani Grażynie Stokfisz i sołtysowi sołectwa Krukowo Panu Grzegorzowi Chudzińskiemu.

 Omówiono także najważniejsze i aktualne sprawy dotyczące m.in.:

  1. Inwestycji oraz przetargów w zakresie budowy dróg do realizacji w roku bieżącym.
  2. Inwestycji z zakresu budowy oczyszczalni przydomowych, usuwania azbestu.
  3. Konieczności kontroli wywozu nieczystości płynnych.
  4. Ankiet w zakresie ilości odpadów poddanych kompostowaniu na danej posesji. Szerzej ten temat przedstawimy oddzielnie.
  5. Przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe z zakresu działania Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu oraz udzielono zarządowi absolutorium. Składka członkowska w tym roku nie ulega zmianie, od przyszłego roku będzie wynosiła 18 zł. Szerzej temat spółki przedstawimy oddzielnie.

Powrót

Polecane artykuły:


Solistki chóru Mi Alegria na Święcie Powiatu Włocławskiego

Solistki chóru Mi Alegria wystąpiły na Święcie Powiatu Włocławskiego w dniu 6 lipca 2024 r. w Kruszynie. Oczarowały publiczność piosenkami znanych i lubianych artystów muzyki rozrywkowej. & [...]

Weryfikacja terenowa drogi w Skibicach

W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 985 mb d [...]