czwartek, 22 luty 2024

Od marca emerytury i renty będą wyższe o 12,12 proc.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8290-od-marca-emerytury-i-renty-beda-wyzsze-o-12-12-proc.html
100%auto
Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. W tym roku waloryzacj [...]

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. W tym roku waloryzacja będzie tylko procentowa, a nie procentowo-kwotowa.  Od 1 marca świadczenia wzrosną
o 12,12  procent.  Podwyżka  przeprowadzona zostanie z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w tym roku wyniesie 112,12 procent, czyli na przykład: jeśli w lutym 2024 roku emerytura wynosiła 2500 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 303 zł brutto  (bo: 2500 zł x 112,12% = 2 803,00 zł brutto) - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W wyniku waloryzacji najniższa gwarantowana minimalna emerytura będzie wynosiła 1 780,96 zł brutto, czyli o 192,52 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do 1 780,96 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna
i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła  1 335,72 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1 794,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich- dodatek pielęgnacyjny wyniesie 330,07 zł.

Od 1 marca wzrośnie też próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z kwoty 2157,80 zł do 2 419,33 zł brutto. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6 246,13 zł brutto -  dodaje rzeczniczka.

Waloryzacja bez wniosku

Świadczenia podlegają waloryzacji z urzędu. Nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Każdy emeryt i rencista pobierający świadczenie na dzień 29 lutego br. otrzyma z ZUS-u decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wzorem ubiegłych lat decyzja waloryzacyjna zostanie przekazana wraz z decyzją o przyznaniu tzw. „trzynastki” w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu.

 

Tegorocznej waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 roku.  Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

 

Trzynastki w kwietniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku to kwota 1 780,96 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Tzw. „trzynastkę”, świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego
z długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci dodatkową emeryturę razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew w swoim terminie płatności, który będzie sumą obu świadczeń.

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Powrót

Polecane artykuły:


Kostka brukowa na sprzedaż

Budując nowe ulice demontujemy starą kostkę brukową. Obecnie taka sytuacja ma miejsce na ulicy Św. Antoniego w Czerniewicach. Planujemy odzyskać około 700 m2 kostki. Niniejszym wystawiamy ją n [...]

Informacja

Dnia 6 lipca br. odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, na którym odbędzie się Festiwal Smaku. Udział w nim brać będą nasze Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kujawianki w [...]