wtorek, 27 luty 2024

Jest finansowanie na mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8296-jest-finansowanie-na-mikroinstalacje-na-budynkach-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-chocen.html
Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń, to projekt, który [...]

Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń, to projekt, który znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale z uwagi na brak środków trafił na listę rezerwową. Poczyniliśmy wówczas starania o pozyskanie finansowania, które właśnie się finalizują. Możemy uzyskać pożyczkę z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. z możliwym częściowym umorzeniem kapitału. Kwota pożyczki może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych, a maksymalny poziom umorzenia może stanowić do 85 % kwoty pożyczki. Czyli warunki zbliżone do konkursu w RPO. Stosowny wniosek o pożyczkę złożymy. Dziękujemy Pani Marszałek Anecie Jędrzejewskiej i całemu Zarządowi Województwa za dotrzymanie słowa.

W ramach projektu instalacje zostaną wykonane na budynkach użyteczności publicznej:

Lp.

Budynek użyteczności publicznej

Moc (kWh)

1

Remiza OSP Nakonowo Stare

3,22

2

Remiza OSP Wichrowice

3,22

3

Remiza OSP Szczutkowo

3,22

4

Remiza OSP Śmiłowice

5,52

5

Remiza OSP Wilkowice

3,22

6

Remiza OSP Czerniewice

3,22

7

Świetlica Wiejska w Czerniewicach

3,22

8

Oczyszczalnia ścieków w Choceniu

39,56

9

Targowisko w Choceniu

16,10

10

Stacja Uzdatniania Wody w Bodzanówku

20,24

11

Stacja Uzdatniania Wody w Czerniewicach

32,20

12

Stacja Uzdatniania Wody w Choceniu

40,48

13

Parafia pw. św. Idziego w Choceniu

4,14

14

Parafia pw. św. Antoniego w Czerniewicach

4,14

15

Parafia pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach

4,14

16

Przedszkole w Choceniu

3,68

17

Budynek użyteczności publicznej przy ul. Kowalskiej 8 w Czerniewicach

3,22

18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu

3,68

Powrót

Polecane artykuły:


Czerniewice widziane z lotu drona

W tym roku w Czerniewicach wykonamy prace związane z przebudową ul. Św. Antoniego. Zamontujemy także łącznie 5 mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej: na remizie, parafii, ośrod [...]

Otwarcie ofert na wykonanie fontanny na skwerku

W dniu 11 lipca br., odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie fontanny na skwerku. Wpłynęły trzy oferty. Niestety wszystkie złożone oferty są dużo powyżej wartośc [...]