wtorek, 27 luty 2024

Informacja z otwarcia ofert w przetargach na przebudowę dróg i dostawę kruszywa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8297-informacja-z-otwarcia-ofert-w-przetargach-na-przebudowe-drog-i-dostawe-kruszywa.html
W dniu 27 lutego 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargach na: Przebudowa dróg gminnych na [...]

W dniu 27 lutego 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargach na:

  1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika o łącznej długości 1,273 km oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej.

Wpłynęły trzy oferty, z tego jedna z nich mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa postępowanie sprawdzające.

  1. Zakup i dostawę kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń.

W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia na teren naszej gminy 6 000 tys. ton kruszywa. Zadanie rozłożone zostało na dwa lata tj. w roku 2024 obejmuje dostawę 4 000 ton surowca, natomiast w roku 2025 zaplanowano dostawę na poziomie 2 000 ton. Wpłynęła jedna oferty, która mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa postępowanie sprawdzające.

Informacja z otwarcia ofert – przebudowa dróg.

Informacja z otwarcia ofert – dostawa kruszywa.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi w Skibicach

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190708C Skibice-Wichrowice” (od drogi powiatowej). Przedmiot zamówienia obejmuje roboty przygotowa [...]

Weryfikacja terenowa drogi w Skibicach

W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 985 mb d [...]