czwartek, 29 luty 2024

Pomoc suszowa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8303-pomoc-suszowa.html
Od dziś tj. od 29.02.2024r. do 15.03.2024r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej [...]

Od dziś tj. od 29.02.2024r. do 15.03.2024r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej z tytułu wystąpienia w gospodarstwie rolnym niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim była na terenie naszej gminy susza w roku 2023.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy szkód spowodowanych przez suszę (Część B Wniosku), do wniosku należy dołączyć:

  • uwierzytelniony przez producenta rolnego podpisany wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy,   
  • kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia upraw rolnych;

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 15.03.2024 r.
Druk wniosku jest już dostępny w Urzędzie Gminy pokój nr 1 Pan Tomasz Sikorski lub można go pobrać wchodzą w poniższy link.

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producenta-rolnego-w-ktorego-gospodarstwie-rolnym-powstaly-szkody-w-uprawach-rolnych-spowodowane-wystapieniem-w-2023-r-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych

W dniu 6 czerwca 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych. Wpłynęły 4 oferty, z tego 3 z nich mieszczą się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na [...]

Renowacja zabytku

Jesteśmy w trakcie renowacji obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12 (budynku Urzędu Gminy). Zakres prac przewidziany do realizacji: - termomodernizacja ścian zewnętrznych, dach [...]