wtorek, 05 marzec 2024

Prace pielęgnacyjne drzew

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8312-prace-pielegnacyjne-drzew.html
Na wniosek radnego Pana Bartosza Delewskiego przystąpiliśmy do prac polegających na pielęgnacji [...]

Na wniosek radnego Pana Bartosza Delewskiego przystąpiliśmy do prac polegających na pielęgnacji koron drzew oraz przecince odrostów od strony parkingu na całej długości w ulicy Św. Antoniego w miejscowości Czerniewice. Efekt końcowy poprawi estetykę tejże ulicy, a także swobodne parkowanie aut.

Powrót

Polecane artykuły:


Ustalono terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich

Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich podczas ostatniej sesji. Sołtysi i rada sołecka będą pełnili swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego sołtysa i rad [...]

Mniejsze dofinansowanie do azbestu

Na podstawie złożonego przez Gminę Choceń wniosku o udzielenie dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielona została dotacja w kwocie do 61.192,44 zł. Niestety z uwagi na d [...]