piątek, 29 marzec 2024

Dofinansowanie do przebudowy dróg

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8364-dofinansowanie-do-przebudowy-drog.html
Złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wniosek o dofinansowanie na kolejną inwestycję [...]

Bez tytułu c014c

Złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wniosek o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową znalazł się na liście podstawowej uprawniającej do otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie pn Przebudowa dróg gminnych nr 190791C, 190739C oraz drogi Szczutkowo-Lutobórz, obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg o długości 1780,00 m. Na drodze gminnej nr 190791C ul. św Antoniego w Czerniewicach powstanie warstwa ścieralna, prawostronny chodnik z kostki betonowej oraz zjazdy z kostki betonowej. Na drodze 190739C Lutobórz - gr. gminy (Błędowo), wykonana zostanie warstwa podbudowy z kamienia wapiennego, warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne, mijanki oraz obustronne umocnione pobocze. Na drodze wewnętrznej Szczutkowo - Lutobórz  powstanie warstwa podbudowy z kamienia wapiennego, warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne i tłuczniowe, mijanki oraz wzmocnione pobocze. Realizacja inwestycji planowana jest na rok bieżący.

Powrót

Polecane artykuły:


Konkurs fotograficzny - Przyroda

Formularz zgłoszeniowyRegulamin

Wykonanie Budżetu Gminy Choceń za rok 2023 rok.

W związku z opracowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 informujemy o zrealizowanych wartościach. W ubiegłym roku dochody ogółem wyniosły 61 782 375,52zł, w tym bieżą [...]