poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Podbudowa na ulicy Fabrycznej wykonana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8385-podbudowa-na-ulicy-fabrycznej-wykonana.html
Trwają prace na ul. Fabrycznej w ramach inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Ch [...]

Bez tytułu 012bc ecfdbTrwają prace na ul. Fabrycznej w ramach inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Górna warstwa podbudowy już wykonana, po południu w dniu 15 kwietnia zostanie położona nawierzchnia z masy mineralno – asfaltowej. Wykonawcą robót jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.  z Nowej Wsi. Całe zadanie obejmuje realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa, ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika o łącznej długości 1,273 km oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej. Termin wykonania zamówienia planowany jest do 19.12.2024 r. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 95 %.Powrót

Polecane artykuły:


Oberwanie chmury nad Choceniem.

1 czerwca przez Kujawy przetoczył się front burzowy. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w Choceniu. W godzinach popołudniowych nad naszą miejscowością przeszła potężna burza, której to [...]

CENA WODY I ŚCIEKÓW BEZ ZMIAN

Rada Gminy w Choceniu na wniosek Wójta Gminy na ostatniej sesji uchwaliła dopłatę do stawki za 1 m3 ścieków oraz 1 m3 wody. Dzięki czemu cena dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków do gos [...]