czwartek, 25 kwiecień 2024

Remont dróg w Niemojewie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8403-remont-drog-w-niemojewie-2.html
Prace remontowe rozpoczęte na drogach w Niemojewie nabierają tempa. Wykonawcą prac jest Firma In [...]

Prace remontowe rozpoczęte na drogach w Niemojewie nabierają tempa. Wykonawcą prac jest Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z Włocławka.

Remont dotyczy wymiany nawierzchni na dwóch odcinkach dróg gminnych:

- nr 190734C  Niemojewo – Kol. Niemojewo  od km 0+830  do  km 1+940 ,

- nr 190751C  Niemojewo Wieś  od km 0+000 do km 0+335.

Wykonanie inwestycji planowane jest do końca października 2024 roku. Wartość inwestycji to 1 520 701,78zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Powrót

Polecane artykuły:


Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie fontanny na skwerku

Czynimy starania w zakresie rozwoju w Choceniu infrastruktury rekreacyjnej. Przygotowano stosowną dokumentację i złożono wniosek o finansowanie do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki, [...]

Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]