poniedziałek, 29 kwiecień 2024

Pożyczka na finansowanie instalacji fotowoltaicznych podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8408-pozyczka-na-finansowanie-instalacji-fotowoltaicznych-podpisana.html
W dniu 26 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Roman Nowakowski oraz Skarbnik Gminy Ilona Maria Walczak po [...]
KPFR 7960d

W dniu 26 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Roman Nowakowski oraz Skarbnik Gminy Ilona Maria Walczak podpisali umowę pożyczki z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. "Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń". Kwota pożyczki wynosi 1.033.969,78 zł. Spłata rozpocznie się od roku 2025 i będzie rozłożona na 10 lat z oprocentowaniem wynoszącym 0,00%. Jest to preferencyjna pożyczka, dedykowana konkretnie na ww. inwestycję. Po zrealizowaniu zadania Gmina złoży wniosek o umorzenie części środków, które stanowią 85% wszystkich kosztów.

W maju bieżącego roku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. Wybrany wykonawca będzie miał 3 miesiące na realizację całego zamówienia.

Wykaz budynków/Moc (kWh)
Remiza OSP Nakonowo Stare 3,22
Remiza OSP Wichrowice 3,22
Remiza OSP Szczutkowo 3,22
Remiza OSP Śmiłowice 5,52
Remiza OSP Wilkowice 3,22
Remiza OSP Czerniewice 3,22
Świetlica Wiejska w Czerniewicach 3,22
Oczyszczalnia ścieków w Choceniu 39,56
Targowisko w Choceniu 16,10
Stacja Uzdatniania Wody w Bodzanówku 20,24
Stacja Uzdatniania Wody w Czerniewicach 32,20
Stacja Uzdatniania Wody w Choceniu 40,48
Parafia pw. św. Idziego w Choceniu 4,14
Parafia pw. św. Antoniego w Czerniewicach 4,14
Parafia pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach 4,14
Przedszkole w Choceniu 3,68
Budynek użyteczności publicznej przy ul. Kowalskiej 8 w Czerniewicach 3,22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu 3,68

Powrót

Polecane artykuły:


Warsztaty z ratownictwa technicznego dla jednostek OSP z terenu gminy Choceń.

Dnia 29.06.2024 r na placu OSP Nakonowo Stare odbyły się kolejne warsztaty z ratownictwa technicznego dla jednostek OSP z terenu gminy Choceń. W czasie ćwiczeń były dużo atrakcji zjeżdżalnie, [...]

Remont w Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Okres wakacji to idealny moment na przeprowadzenie niezbędnych remontów w gminnych szkołach. Zamiast dzieci do gminnych placówek oświatowych, wkraczają tam ekipy budowlane. Obok prac polegający [...]