wtorek, 07 maj 2024

Dawid Dalmann przewodniczącym Rady Powiatu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8420-dawid-dalmann-przewodniczacym-rady-powiatu.html
100%auto
Nowa kadencja Rady Powiatu Włocławskiego przynosi nowe wyzwania dla mieszkańca naszej gminy i rad [...]

Nowa kadencja Rady Powiatu Włocławskiego przynosi nowe wyzwania dla mieszkańca naszej gminy i radnego powiatu włocławskiego Pana Dawida Dalmanna. Jego sukces w ostatnich wyborach został doceniony (miał drugi wynik po Staroście w liczbie uzyskanych głosów). W dniu dzisiejszym Pan Dawid Dalmann został wybranym Przewodniczącym Rady Powiatu. Nie zmienia to zakresu jego dotychczasowych obowiązków w Urzędzie Gminy Choceń, gdyż nadal będzie Kierownikiem Referatu Gospodarczego. Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia Panu Dawidowi. Cieszymy się, że wykorzystał otrzymaną szansę i mamy nadzieję na wzorową współpracę z samorządem powiatu.

Powrót

Polecane artykuły:


Żłobek ”Pomponik” w Choceniu

Żłobek ”Pomponik” w Choceniu posiada  jeszcze  kilka wolnych miejsc na rok 2024/2025 dla  dzieci   w wieku  od ukończenia 20 tygodnia  do ukończenia 3 roku [...]

Ustalono terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich

Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich podczas ostatniej sesji. Sołtysi i rada sołecka będą pełnili swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego sołtysa i rad [...]