wtorek, 07 maj 2024

Informacja z pierwszej sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8421-informacja-z-pierwszej-sesji-rady-gminy-chocen.html
100%auto
Pierwszą sesję Rady Gminy Choceń otworzyła radna seniorka Bożena Biegniewska. Sesja rozpoczęł [...] Pierwszą sesję Rady Gminy Choceń otworzyła radna seniorka Bożena Biegniewska. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnych.  "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" – ślubowali wszyscy radni.

Ślubowanie "Obejmując urząd wójta gminy Choceń, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Choceń," złożył także Wójt gminy Roman Nowakowski.

Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przeprowadzono głosowania tajne, w wyniku których przewodniczącym został wybrany radny Pan Michał Bagiński, a wiceprzewodniczącym radny Pan Bartosz Delewski.

Radni ustalili także wysokość diet oraz wysokość wynagrodzenia Wójta gminy Choceń. Do diet i wynagrodzenia obowiązujących w poprzedniej kadencji dodano wskaźnik 3 letniej inflacji. Uchwały podjęte na sesji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choceń. Kolejna sesja, gdy zwoła Przewodniczący, jeszcze w maju.

 

Powrót

Polecane artykuły:


Zadania drogowe w realizacji

Zadania drogowe przewidziane do realizacji w tym roku idą nieźle. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z przebudowy dróg:1. droga gminna Zakrzewek – Szczutkowo oraz droga gmina Lutobórz - gr. gminy (P [...]

Renowacja zabytku

Jesteśmy w trakcie renowacji obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12 (budynku Urzędu Gminy). Zakres prac przewidziany do realizacji: - termomodernizacja ścian zewnętrznych, dach [...]