wtorek, 21 maj 2024

Inwestujemy na Giełdzie Energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8444-inwestujemy-na-gieldzie-energii.html
Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji En [...]

Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie „Białych Certyfikatów”,  dla inwestycji Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.  Po skończonej Inwestycji certyfikaty zostały sprzedane poprzez Towarową Giełdę Energii. Dzięki temu po odliczeniu kosztów bezpośrednich, gmina pozyskała całkiem dodatkowe środki finansowe w wysokości 9.261,45 zł. Jest to nasza pierwsza i na pewno nie ostatnia sprzedaż świadectw na giełdzie.

Powrót

Polecane artykuły:


Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnor [...]

Nowy rozkład jazdy KPTS

W ramach powiatowych przewozów pasażerskich ustalany jest nowy rozkład jazdy KPTS, na trasach: Włocławek - Choceń - Boniewo oraz Włocławek - Choceń - Chodecz. Projektowany rozkład jazdy w [...]