czwartek, 23 maj 2024

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę prawie 8 km dróg

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8450-oglosilismy-przetarg-na-przebudowe-prawie-8-km-drog.html
Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na ter [...]

www.chocen.pl

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap II. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 10 odcinków dróg gminnych: Grabówka-Gajówka, Wichrowice – gr. gminy (Świętosław), Kuźnice – gr. gminy (Poddębice), Wola Nakonowska – Nowa Wola, Wilkowiczki – Księża Kępka, Wilkowice – Wilkowiczki, Wola Nakonowska – Świerkowo (A1), Choceń – ul. Górniak, Borzymie – Borzymie Kolonia, Choceń – Jarantowice o łącznej długości 7,631 km. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 6 czerwca 2024 r. do godz. 10:00. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania za zaangażowanie w ochronę życia i mienia

W dniu 28 maja br., Wójt gminy Roman Nowakowski, Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński oraz Komendant Komisariatu Policji w Kowalu Monika Sroka, w obecności radnych i sołtysów podziękowali [...]

Żłobek „Pomponik” w Choceniu

W związku z zakończoną rekrutacją  na rok  2024/2025   Żłobek „Pomponik” w Choceniu przedstawia  listę  dzieci przyjętych. 1 Nikodem Majewski [...]