czwartek, 23 maj 2024

Fontanna na skwerku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8451-fontanna-na-skwerku.html
Czynimy starania w zakresie rozwoju w Choceniu infrastruktury rekreacyjnej. Przygotowano stosowną d [...]

Czynimy starania w zakresie rozwoju w Choceniu infrastruktury rekreacyjnej. Przygotowano stosowną dokumentację i złożono wniosek o finansowanie. Projekt obejmuje wykonanie fontanny przy ul. Sikorskiego (skwer), składającej się z niecki i maszynowni. Dysze wielofunkcyjne fontanny umożliwią uzyskanie różnych obrazów wodnych, podobnych jak przy „Wzorcowni” W-ek. Obszar na którym planowana jest budowa fontanny porośnięty jest zielenią niską i trawiastą, stanowiący skwer. Zaprojektowana infrastruktura będzie dostępna dla mieszkańców Gminy Choceń, ale również innych mieszkańców powiatu włocławskiego oraz dla turystów.

Operacja przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

Wartość całkowita projektu wynosi 347 915,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 161 170,00 zł. Zadanie będzie realizowane jeszcze w roku bieżącym.

Gmina Choceń złożyła wniosek do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalne.

Powrót

Polecane artykuły:


Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnor [...]

Łódź na sprzedaż

W dniu 11 czerwca 2024 r. godz. 10:00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łodzi motorowej, silnik PARSUN wraz z przyczepką, które stanowią własność Gminy Choceń. Cena wyw [...]