poniedziałek, 03 czerwiec 2024

Mniejsze dofinansowanie do azbestu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8466-mniejsze-dofinansowanie-do-azbestu.html
Na podstawie złożonego przez Gminę Choceń wniosku o udzielenie dofinansowanie na usuwanie wyrob [...]

Na podstawie złożonego przez Gminę Choceń wniosku o udzielenie dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielona została dotacja w kwocie do 61.192,44 zł. Niestety z uwagi na duże zapotrzebowanie złożone przez gminy przyznana dotacja nie pokrywa 100 % całego przedsięwzięcia, a jedynie 53 %. Brakującą kwotę będziemy proponowali by zabezpieczyć w budżecie gminy. Dotacja rozliczona zostanie w formie refundacji poniesionych kosztów z uwzględnieniem maksymalnego kosztu jednostkowego w wysokości 700 zł/Mg. Przewidywana ilość ton azbestu do usunięcia w tym roku wynosi ponad 160 ton.

Powrót

Polecane artykuły:


Wyniki egzaminów 8 klas w roku szkolnym 2023/2024

Przedmiot SP im. Janusza Korczaka w Choceniu SP im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach Gmina Powiat Woj. Kraj jęz [...]

Zakończono prace przy termomodernizacji i modernizacji kompleksu szkolnego w Choceniu

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DAWBUD Adam Iwański z Włocławka zrealizowało prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn: „ Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceni [...]