poniedziałek, 03 czerwiec 2024

Absolutorium jednogłośnie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8468-absolutorium-jednoglosnie-2.html
Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 maja 2024 r., przedstawiono Raport o [...]

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 maja 2024 r., przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2023. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania. Rozpatrzono i zatwierdzono także sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe oraz udzielono Wójtowi gminy Choceń absolutorium za rok 2023 z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Radni gminy Choceń jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium.
Wykonanie budżetu za 2023 r., przedstawia się następująco:

- dochody wykonane 61 782 375,32 zł, 

- wydatki wykonane 59 670 963,93 zł,

W wyniku wykonania budżetu powstała nadwyżka na 31.12.2023 r., która wyniosła 2 111 411,59 zł.

Dziękujemy wszystkim pracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i radnym za współpracę i zaangażowanie w poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy w roku ubiegłym. Mamy nadzieję, że także rok bieżący będzie dobry dla realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dalszego rozwoju gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Wczasorekolekcje w Dursztynie.

Dzięki wsparciu Wójta Gminy Choceń w dniach 4-11 lipca grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii uczestniczyła we wczasorekolekcjach w Dursztynie. Organizatorem i jednym z opiekunów był ks. Ma [...]

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach realizacji Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorial [...]