poniedziałek, 03 czerwiec 2024

Ustalono terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8473-ustalono-terminarz-wyborow-soltysow-i-rad-soleckich.html
Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich podczas ostatniej sesji. Sołtysi i rada [...]

Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich podczas ostatniej sesji. Sołtysi i rada sołecka będą pełnili swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego sołtysa i radę sołecką. Terminarz zebrań został określony poniżej.

T E R M I N A R Z    Z E B R A Ń

Lp.

Nazwa sołectwa

Termin zebrania

Miejsce

Osoba odpowiedzialna

1.

Wilkowice

17.09.2024 godz.14.00

szkoła

Ł. Terpiński

2.

Wola Nakonowska

17.09.2024 godz.15.30

szkoła w Wilkowicach

T. Ruciński

3.

Jarantowice

19.09.2024 godz.12.30

w kotłowni

K. Chudziński

4.

Siewiersk

19.09.2024 godz.14.00

u p. Makowskich po byłym sklepie

K. Chudziński

5.

Borzymowice

24.09.2024 godz.14.00

w świetlicy w Szczytnie

Ł. Okulski

6.

Niemojewo

24.09.2024 godz.16.00

u sołtysa

Ł. Okulski

7.

Janowo

01.10.2024 godz.12.00

u radnego

S. Świątkowski

8.

Borzymie

01.10.2024 godz.14.00

u sołtysa

S. Świątkowski

9.

Krukowo

01.10.2024 godz.16.00

u sołtysa

K. Chudziński

10.

Wilkowiczki

03.10.2024 godz.12.00

w DPS

A.     Biliński

11.

Ząbin

03.10.2024 godz.14.00

u sołtysa

D. Antczak

12.

Bodzanówek

08.10.2024 godz.13.00

w firmie OWB p. Gęsickich 

S. Świątkowski

13.

Bodzanowo

08.10.2024 godz.14.30

u sołtysa

D. Antczak

14.

Lutobórz

08.10.2024 godz.16.00

u sołtysa

D. Antczak

15.

Olganowo

15.10.2024 godz.13.00

u sołtysa

K. Chudziński

16.

Szatki

15.10.2024 godz.14.30

remiza w Śmiłowicach

A. Klonowska

17.

Skibice

 15.10.2024 godz.16.00

w firmie „Kujawskie Zioła”

A. Klonowska

18.

Szczutkowo

17.10.2024 godz.12.30

remiza OSP w Szczutkowie

D. Antczak

19.

Czerniewice II

17.10.2024 godz.14.00

świetlica

A. Lewandowska

20.

Śmiłowice Pustki

22.10.2024 godz.13.00

remiza w Śmiłowicach

M. Bagiński

21.

Kuźnice

22.10.2024 godz.14.30

remiza w Śmiłowicach

M. Bagiński

22.

Śmiłowice

 22.10.2024 godz.16.00

remiza w Śmiłowicach

M. Kieszkowski

23.

Grabówka

24.10.2024 godz.12.30

remiza OSP Nakonowo Stare

M. Bagiński

25. 

Nakonowo Stare

24.10.2024 godz.14.00

remiza OSP Nakonowo Stare

M. Bagiński

24.

Czerniewice I

 29.10.2024 godz. 14.00

remiza OSP

B. Delewski

26.

Choceń

29.10.2024 godz. 16.00

Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka

B. Biegniewska

J. Podlaska

M. Podlaska

27.

Wichrowice I

31.10.2024 godz.12.30

remiza OSP

A. Klonowska

28.

Wichrowice II

31.10.2024 godz.14.00

remiza OSP  

A. Klonowska

    

Proponowany porządek zebrania:

  • zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej;
  • powołanie komisji skrutacyjnej;
  • autoprezentacja kandydatów;
  • przeprowadzenie tajnego głosowania;
  • ogłoszenie wyników.

Powrót

Polecane artykuły:


WODA ZDATNA DO PICIA

Szanowni mieszkańcy. Odwołujemy wczorajszy zakaz spożywania wody z sieci wodociągowej. Po przeprowadzeniu badań woda jest zdatna do spożycia. [...]

Już w sobotę rozpoczynamy sezon na kąpielisku „Plaża Choceń”

Przygotowujemy się do sezonu kąpieliskowego, który rozpocznie się już w sobotę 22 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2024 r. W tym czasie w godz. od 11.00 do 18.00 nad bezpieczeństwem osób wypocz [...]