czwartek, 06 czerwiec 2024

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8490-informacja-z-otwarcia-ofert-w-przetargu-na-przebudowe-drog-gminnych-2.html
W dniu 6 czerwca 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych. Wpłyn [...]

W dniu 6 czerwca 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych. Wpłynęły 4 oferty, z tego 3 z nich mieszczą się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa weryfikacja ofert. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg:

Wichrowice – Świętosław,
Kresy,
Kuźnice – Poddębice,
Wilkowiczki – Księża Kępka,
Grabówka – Gajówka,
Świerkowo – A1,
Borzymie – Borzymie Kolonia,
Choceń – Jarantowice,
Choceń ul. Górniak
Wola Nakonowska – Nowa Wola (p. Rybarczyk)
Łączna długość 10 odcinków dróg w tym zadaniu wynosi 7,631 km. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Informacja

Powrót

Polecane artykuły:


Druga sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]