piątek, 05 lipiec 2024

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8543-gminna-komisja-ds-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.html
W Gminie Choceń funkcjonuje w nowym składzie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo [...]

W Gminie Choceń funkcjonuje w nowym składzie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wykonuje zadania statutowe w 7 osobowym składzie. Waldemar Malinowski - Przewodniczący oraz Jerzy Donajczyk, Grażyna Grabczyńska, Sławomir Gwardeci, Mateusz Kepke, Ryszard Kubik, Barbara Lewandowska, Joanna Rejmak – członkowie.
Zebrania Komisji w pełnym składzie odbywają się budynku Gminy Choceń raz na kwartał w pierwszy wtorek miesiąca oraz doraźnie w sprawach pilnych. Przewodniczący zaprasza zainteresowanych kontaktem z Komisją po każdym zebraniu.
Komisja informuje, że w Gminie Choceń funkcjonuje - Punkt Konsultacyjny. Czynny w co 2 środę miesiąca w Remizie OSP Choceń (w godzinach popołudniowych). Systematycznie spotkania prowadzi i porad udziela-  instruktor pani Barbara Lewandowska. W sprawie spotkań z instruktorem w Punkcie Konsultacyjnym można kontaktować się telefonicznie. Kontakt - tel. 723886729. 

Przewodniczący GK ds. RPA
                                           Waldemar Malinowski    

Powrót

Polecane artykuły:


DZIEŃ DZIECKA w Szczutkowie 🎉

Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Rady Powiatu Dawidowi Dalmanowi za zapewnienie wspaniałej atrakcji - szalonego misia🐻Wójtowi Gminy Choceń za objęcie wydarzenia patronatem i wsparcie [...]

UWAGA

Zjawisko przebarwienia wody ustąpiło na całej naszej sieci. Miało ono miejsce tylko wycinkowo w miejscowości Niemojewo. Cały czas wodociągi są monitorowane. Pod względem organo – leptyczmym [...]