poniedziałek, 08 lipiec 2024

Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8545-informacja-o-zlozonych-wnioskach-w-programie-czyste-powietrze.html
100%auto
Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego [...]

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie. Mieszkańcy gminy w II kwartale 2024 r., złożyli kolejne 33 wnioski, a wartość wypłaconych dotacji wynosi ponad 440 tys. zł.

CZYSTE POWIETRZE

Stan na dzień 31.03.2024 r., narastająco

Stan na dzień 30.06.2024 r., narastająco

II kwartał 2024

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

281 szt.

314 szt.

33 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

242 szt.

258 szt.

16 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

171 szt.

175 szt.

4 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

3 536 581,69 zł

3 981 054,52 zł

444 472,83 zł

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyc [...]

Otwarcie ofert na wykonanie fontanny na skwerku

W dniu 11 lipca br., odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie fontanny na skwerku. Wpłynęły trzy oferty. Niestety wszystkie złożone oferty są dużo powyżej wartośc [...]