środa, 10 lipiec 2024

Zakończenie remontu dróg w Niemojewie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8553-zakonczenie-remontu-drog-w-niemojewie.html
Zakończono realizację projektu pn. „Remont dróg gminnych nr 190734C i nr 190751C” w miejscowo [...]

www.chocen.pl

Zakończono realizację projektu pn. „Remont dróg gminnych nr 190734C i nr 190751C” w miejscowości Niemojewo. Wykonawcą robót była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. z Włocławka. Całkowity koszt inwestycji to 1 520 701,78 zł. Gmina Choceń otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 912 421,00 zł. Inwestycja obejmowała położenie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 1,445 km na dwóch odcinkach dróg: nr 190734C  Niemojewo – Kol. Niemojewo  od km 0+830  do  km 1+940  i nr 190751C  Niemojewo Wieś  od km 0+000 do km 0+335. Pobocza obustronnie 75cm zostały wzmocnione tłuczniem. Istniejący przepust został oczyszczony a w istniejących rowach przydrożnych przywrócone zostały pierwotne spadki podłużne i skarpy. Znaki drogowe zostały uzupełnione.  Inwestycja ma pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.


www.chocen.pl
www.chocen.pl
www.chocen.pl
www.chocen.pl
www.chocen.pl

Powrót

Polecane artykuły:


Podpisano umowę na zakup wyposażenia dla szkół

Zakończyło się postępowanie przetargowe pn. ”Zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją” ". W dniu 17 czerwca 2024 r., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski podp [...]

Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyc [...]