wtorek, 08 grudzień 2020

Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/6408-strategia-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2030.html
Opracowana została nowa Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. Dokument został przyję [...]

Opracowana została nowa Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. Dokument został przyjęty 1 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Choceń. Strategia jest dokumentem tworzonym dla Gminy Choceń i jej mieszkańców oraz podmiotów działających na jej terenie. Określa ona główne cele i kierunki rozwoju gminy, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej. Ujmuje priorytety i uwarunkowania gminy na przestrzeni kilku lat, w zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie podmiotów publicznych i prywatnych, które są istotnymi uczestnikami jej realizacji. Jest dokumentem, dzięki któremu władze samorządowe będą mogły racjonalnie organizować swoje przyszłe działania. Założenia zawarte w strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń skupiają się kierunki działań, które zmierzają do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców oraz tworzenia korzystnych uwarunkowań dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Choceń
Uchwała Rady Gminy

Powrót

Polecane artykuły:


Zmiana wizualna przy przystanku w Choceniu

Na terenie należącym do parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Idziego w Choceniu z dniem dzisiejszym nastąpiła zmiana wizualna. Rozebrano przeznaczony do demontażu budynek mieszkalny. W załą [...]

Podpisano umowę na przebudowę odcinka drogi Wola Adamowa - Choceń

Marszałek Województwa podpisał z wykonawcą umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 269 Wola Adamowa - Choceń. Umowa obejmuje: - 2,9 km modernizacji trasy, - koszt to 7, [...]