wtorek, 31 maj 2022

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY CHOCEŃ NA LATA 2020-2030

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/7228-sprawozdanie-z-przebiegu-i-wynikow-konsultacji-spolecznych-projektu-aktualizacji-strategii-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2030.html
1. Podstawa prawna   Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały Nr XXXIII/243/2021 Rady Gmi [...]

1. Podstawa prawna

 

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały Nr XXXIII/243/2021 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

3. Podmiot konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030 podlegał konsultacjom z:

1) mieszkańcami Gminy Choceń,

2) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,

3) sąsiednimi gminami: Włocławek, Kowal, Lubień Kujawski, Chodecz, Boniewo, Lubraniec.

4) Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

5) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie z projektem aktualizacji  Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tego dokumentu.

5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji

Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu aktualizacji strategii oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji, była dostępna od dnia 31 marca 2022 r.:

1) na stronie internetowej gminy https://www.chocen.pl/

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choceń.

Konsultacje były prowadzone w terminie od 31 marca 2022 r. do 05 maja 2022 r. Konsultacje realizowano w następujących formach:

1) zamieszczenia projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i  wniosków na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej.

2) przesłania projektu Strategii drogą mailową w celu zapoznania się do sąsiednich gmin: Włocławek, Kowal, Lubień Kujawski, Chodecz, Boniewo, Lubraniec, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3) zorganizowania spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 26.04.2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

4) zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag.

Wypełnione formularze można było dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Choceniu, pok. nr 12.

6. Przebieg i podsumowanie społecznych

W całym okresie trwania konsultacji istniała możliwość zgłaszania uwag do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

Nie wpłynęły uwagi do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

Powrót

Polecane artykuły:


Renowacja zabytku

Jesteśmy w trakcie renowacji obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12 (budynku Urzędu Gminy). Zakres prac przewidziany do realizacji: - termomodernizacja ścian zewnętrznych, dach [...]

Inwestujemy na Giełdzie Energii

Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie „Białych Certyfikatów”,  dla inwestycji Kompleksowa modernizacja budyn [...]