wtorek, 11 październik 2022

Dobiegły końca prace nad raportem ewaluacyjnym oceniającym jak skuteczna i efektywna będzie przyszła Strategia Rozwoju gminy Choceń na lata 2020 – 2030.

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/7425-dobiegly-konca-prace-nad-raportem-ewaluacyjnym-oceniajacym-jak-skuteczna-i-efektywna-bedzie-przyszla-strategia-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2030.html
Końcowa ocena dokumentu jest pozytywna, dokument  jest spójny i przemyślany. Diagnoza przeds [...]

Końcowa ocena dokumentu jest pozytywna, dokument  jest spójny i przemyślany. Diagnoza przedstawiona w tezach jest czytelna jej zaletą jest zachowanie aktualności w długim horyzoncie czasowym. Diagnoza oraz struktura celów tworzą kompletny, syntetyczny, wewnętrznie spójny układ powiązań przyczynowo - skutkowych. Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju gminy Choceń na lata 2020 – 2030.

Ewaluacja strategii - pobierz
Projekt Strategii Gminy Choceń - pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


Śnieżka niestraszna druhom z OSP Choceń

W pełnym sprzęcie ratunkowym, z aparatami powietrznymi i ubraniach bojowych dwóch druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu Piotr i Damian w ostatni weekend weszli na Śnieżkę, najwyższ [...]