piątek, 13 styczeń 2023

Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/7566-strategia-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2031.html
W dniu 9 stycznia 2023 r. Rada Gminy Choceń uchwałą nr XLVIII/330/2023 przyjęła zaktualizowaną [...]

W dniu 9 stycznia 2023 r. Rada Gminy Choceń uchwałą nr XLVIII/330/2023 przyjęła zaktualizowaną Strategię Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.  

Strategia określa kierunki polityki rozwojowej gminy we wszystkich obszarach jej działania na kolejne lata. Przyjęty dokument jest wynikiem wielu miesięcy intensywnych działań samorządu Gminy Choceń oraz osób zaangażowanych w proces rozwoju.

Dokument wykazuje spójność z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu. Zachowuje również zgodność z Wytycznymi dotyczącymi zachowania spójności projektów strategii rozwoju gmin oraz strategii rozwoju ponadlokalnego sporządzanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z ustaleniami Strategii Przyspieszenia 2030+ przyjętymi w dniu 2 września 2021 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 34/1474/21.

Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030

Uchwała Nr XLVIII/330/2023 Rady Gminy Choceń z dnia 9 stycznia 2023r.

Powrót

Polecane artykuły:


Kolejna grupa strażaków OSP Choceń odbyła szkolenie z siłowego otwierania drzwi, które odbyło się w Warszawie 24 marca w siedzibie FireTrap.pl

Tomek,Sylwek, Przemek i Michał podczas 10h zmagań z tematyką doskonalili metody małoinwazyjne, ucząc się jak dostać się do pomieszczeń szybko, nie powodując przy tym dużych strat w mieniu n [...]

Projekt „Uczymy się z pasją!” wybrany do dofinansowania

Zakończyła się ocena naszego projektu „Uczymy się z pasją!” złożonego w konkursie w nowej perspektywie unijnej – w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt sp [...]