Szanowni Państwo zakończyliśmy prace związane z tworzeniem  listy na WARIANT I dotyczący fotowoltaiki. Od dnia dzisiejszego prace rozpoczynają projektanci. Projekty wykonuje Stowarzyszenie ProsumentKlaster z Włocławka. Przypominam o bezpośrednich wpłatach w kwocie 250 zł od przeprowadzonego audytu...
Zakończyliśmy nabór na nowe zadania, które będą podstawą do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. Wszystkie otrzymane uwagi zostaną uwzględnione w zaktualizowanym dokumencie i przestawione do opinii publicznej. Następnie podczas sesji Rady Gminy zostanie przyjęty Plan Gospodarki...
Od kilku dni trwając prace związane z usuwaniem drzew przy drodze wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal w związku z planowaną przebudową drogi. Wycinkę prowadzi firma Melior-Trans Krzysztof Wiśniewski ze Skórcza. Na chwilę obecną firma kończy usuwać drzewa na terenie gminy Chodecz. Osoby...
W dniach 30.01-01.02.2017 w Szkole Podstawowej w Choceniu odbyły się zimowiska. W ramach zimowego wypoczynku zostały zorganizowane dla  106 uczniów  wycieczki do Włocławka, Płocka i Torunia. Uczestnicy wyjazdu do Włocławka byli w Multikinie, Muzeum przy tamie oraz aktywnie korzystali z basenu i sali...
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania dla odbiorców zasilanych ze stacji Niemojewo 3 w dniu 13.02.2017 od 09:00 - 11:00
Od dnia dzisiejszego każdy użytkownik, który odwiedzi naszą stronę www.chocen.pl ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień typu "push" o nowych wpisach bezpośrednio po ich publikacji. Prezentowane komunikaty wyświetlają się użytkownikom: Mozilla Firefox oraz Google Chrome i Apple...
PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH INFORMUJE O
ZASADACH OCHRONY GOSPODARSTW PRZED ASF

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików. Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi i innych gatunków zwierząt. Jedyną metodą...
Od 6 do 8 lutego 2017 r. roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach zorganizowano półkolonie zimowe zwane potocznie zimowiskami. W zajęciach przeprowadzonych w szkole oraz na wyjeździe brało udział 31 uczniów w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym z okolic Śmiłowic. Nad uczniami opiekę...
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń został przyjęty uchwałą Rady Gminy Choceń nr XVIII/134/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń”...
Projekt związany z Odnawialnymi Źródłami Energii w naszej gminie obejmował będzie montaż instalacji fotowoltaicznych na indywidualnych budynkach mieszkalnych. Aktualnie prowadzone są zapisy osób chętnych, u których będziemy realizować instalacje zgodnie z wariantami I, II i III mówionych na...
Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie i dziki. W gospodarstwach utrzymujących świnie, rozprzestrzenienie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną...
            Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje, że hodowcy drobiu zobowiązani są do przestrzegania zasad i zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r., poz...
Uchwalona przez parlament reforma oświaty nakłada na samorząd szereg obowiązków związanych z jej wprowadzeniem w życie. Jednym z nich jest dostosowanie i przekształcenie sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminy do wymogów reformy. Zgodnie z ustawą z dniem 1 września 2017 r. –...
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania. Dnia 09.02.2017 w godz. 09.30 - 13.30 stacja transformatorowa: ŚMIŁOWICE 5 obw. 300....
Urząd Gminy w Choceniu uzyskał zezwolenie ze Starostwa Powiatowego na usunięcie drzew gatunku lipa na ulicy Lipowej w Czerniewicach. W najbliższym czasie zostanie usunięte 7 szt. drzew ponieważ tyle zostało ujęte w decyzji zezwalającej. Drzewa te są chore, spróchniałe, puste w środku, stanowią...
Rada Gminy w Choceniu wyraziła zgodę na nabycie działki gruntu w Choceniu. Działka jest położona naprzeciwko budowanego marketu spożywczo – przemysłowego z polskiej sieci „Twój Market”. Nabycie działki do zasobów Gminy Choceń pozwoli ją zagospodarować na cele targowe w celu przygotowania zadania...
We wtorkowe popołudnie i wieczór zorganizowano trzy spotkania w sprawie fotowoltaiki w Śmiłowicach, Czerniewicach i Choceniu. Podczas spotkań odpowiedziano szczegółowo na wszystkie pytania i wątpliwości mieszkańców, prowadzono także zapisy na poszczególne warianty omówione w Wiadomościach...
W najbliższych dniach Urząd Gminy w Choceniu przekaże tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego we Włocławku ponieważ wciąż są osoby, które pomimo tego iż otrzymują upomnienia w żaden sposób nie regulują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wielokrotnie byli oni wzywani za pomocą upomnień...
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2017 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 31.573.907,50 zł.
Strona wydatków stanowi kwotę 32.840.424,17 zł, z tego:
• 26.045.140,17 zł to wydatki bieżące, a
• 6.795.284,00 to wydatki majątkowe.
26.01.2017 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniuprzygotowała wspaniałą uroczystość środowiskową z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka. Na spotkanie przybyli: Babcie, Dziadziusiowie oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy...
W styczniu trwają rozgrywki w siatkówkę, w ramach Gimnazjady. Nasze dziewczęta w fazie eliminacyjnej do Mistrzostw Powiatu spotkały się ze swoimi rówieśniczkami ze szkół w Chodczu i w Boniewie. Z obydwu spotkań wyszły zwycięsko, pokonując koleżanki 2:0. W skład drużyny wchodzą: Angelika Patyńska,...
Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu podejmuje zadania wpływające na upowszechnianie czytelnictwa i podnoszenie kompetencji czytelniczych uczniów. W roku 2016 otrzymaliśmy 12 tys. dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Do tych środków dołożyliśmy 4 tys. z funduszu własnego i...
Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy,...
Pierwszy tydzień ferii to wspaniała okazja dla dzieci do spędzenia czasu w aktywny i interesujący sposób. Już wiadomo, że zimowiska na pewno odbędą się w dniach od 30.01.2017 do 01.02.2017 roku się w Szkołach Podstawowych w Choceniu, Śmiłowicach i Wilkowicach. Każda z tych placówek ma specjalnie...
W okresie od 20 marca  do 18 kwietnia 2017r na terenie powiatu włocławskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku dla naszej jednostki został wyznaczony termin na 4 i 5 kwietnia 2017r.. Termin dla kobiet   to...
Kilka dni temu pisaliśmy o zmianach w wycince drzew. Dokładnie o jednej kluczowej zmianie polegającej na tym, że usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wymaga...
15 stycznia w parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe. Przygotowania do spektaklu jak co roku rozpoczęły się pod koniec listopada. Udana prapremiera miała miejsce w remizie OSP w czasie szkolnej Wigilii. Jednak występ w...
14 stycznia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, z siedzibą w Łubiance, odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt realizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. Kujawsko - pomorskiego, współfinansowany w ramach...
Bez tytułu2 a3555
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
 

Choceń, dnia 20.01.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

W związku z niewystarczającą liczbą zainteresowanych osób szkolenie na temat zakładania, prowadzenia i zarządzania własną działalnością gospodarczą organizowane przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Twoja Inicjatywa! Zostało odwołane. Aby powyższe szkolenie mogło się odbyć musi być nie...
W niedzielę 15 stycznia 2017 roku odbył się XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem: „Kręcimy się już 25 lat”. Dzięki Sztabowi utworzonemu przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Adama Mickiewicza...
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu  wyszło z inicjatywą przeprowadzenia od stycznia 2017 r. akcji czytania baśni najmłodszym mieszkańcom gminy, czyli przedszkolakom. Co miesiąc uczniowie naszej szkoły będą na terenie Choceńskiego Centrum Kultury spotykać się z przedszkolakami i głośno czytać im...
Serdecznie zapraszamy Państwa 11 marca 2017r. do Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie na „Wieczór Kabaretowy” w ramach obchodów Dnia Kobiet, na którym wystąpią znani i lubiani przedstawiciele polskiej sceny kabaretowej:
kabaret JURKI oraz kabaret SMILE
HALA
...
W związku z awarią na hydroforni w Choceniu w dniu dzisiejszym mogą okresowo występować spadki ciśnienia wody odbiorców zasilanych ze stacji w Choceniu. Niezwłocznie przystępujemy do usuwania skutków awarii. Z względu na zastosowaną wcześniej w hydroforni  technologię klejenia rur, musimy wyłączyć...
Uczniowie SP im. J. Korczaka w Choceniu Zuzanna Makowska i Adam Lewandowski brali udział w konkursie muzycznym „Pastorałki” V Ogólnopolskiego Konkursu „Trzej Królowie w tradycji i w oczach współczesnych” organizowanego w Modzerowie. Podczas konkursu nasi uczniowie znakomicie się zaprezentowali i...
Od czasu przejęcia Zakładu Usług Komunalnych przez Gminę Choceń w czerwcu 2015 roku trwa porządkowanie spraw związanych z legalizacją przyłączy wodo-kanalizacyjnych na terenie całej gminy. Co pewien czas wykrywane są przypadki nie zarejestrowania wodomierza, korzystanie z wody bez opłat lub...
W dniu 15 stycznia 2017 roku o godzinie 9.12 stanowisko kierowania PSP Włocławek poinformowało nas o wystąpieniu tlenku węgla w miejscowości Choceń, ul. Grabowa. Na miejsce zdarzenia jednostka OSP Choceń dotarła o godzinie 9.19. Po przybyciu na miejsce zastaliśmy karetkę pogotowia, a ratownicy...
Mieszkańcy ulic 19-stycznia oraz Świerczewskiego mają możliwość wypowiedzenia się na temat propozycji nowych nazw ulic oraz zgłoszenia uwag w tym zakresie. Można je przekazać Paniom Elżbiecie Grekowicz, Joannie Podlaskiej lub Monice Czaplickiej, które zostały powołane w skład Zespołu ds...
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania. 

Gmina Choceń 2017-01-16 16 sty 09:00 - 16 sty 14:00 odbiorcy zasilani ze stacji: Lutobórz 2 obwód Wiktorowo
Gmina Choceń 2017-01-16 16 sty 10:00 - 16 sty 14:00 Borzymowice , Szczytno
Wspaniały prezent otrzyma niebawem na swoje 100 lecie jednostka Strażacka z OSP w Śmiłowicach. Samochód zostanie zakupiony w ramach projektu „ Nowoczesne służby ratownicze” Urzędu Marszałkowskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu gminy...
Tegoroczny cykl zebrań, podczas których strażacy omawiają najważniejsze sprawy swoich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia się następująco:

14.01.2017 sobota godz. 16.00 Nakonowo Stare
04.02.2017 sobota godz. 16.00 Choceń
11.02.2017 sobota godz. 17.00 Czerniewice
25.02.2017 sobota godz.
...
Ogłoszony został przetarg na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin i Szczutkowo”. To ważna informacja dla mieszkańców, którzy korzystają z tych dróg. Planowany do przebudowy ciąg dróg obejmuje odcinki o długości 3.448 mb. Termin wykonania robót...
W dniu 30 grudnia 2016r. ukazało się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzedowych nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych. Dokument ten zmienia...
W dniu 19 stycznia 2017 r., Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Twoja Inicjatywa! organizuje spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat zakładania, prowadzenia i zarządzania własną działalnością gospodarczą.

Tematyka spotkania:
- wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej,
- finanse w...
W dniu 5 stycznia br. powołano nowe Stowarzyszenie. Celami Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń jest działalność w zakresie oświaty, kultury, promocji, sportu, ochrony środowiska i innych ważnych dla rozwoju gminy spraw.  Podczas spotkania założycielskiego wybrano władze stowarzyszenia. W...
Dwa tygodnie przed końcem roku posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ma przede wszystkim uprościć regulacje dotyczące wycinania drzew i krzewów dla właścicieli nieruchomości. Jednym z powodów zmiany przepisów był fakt, że większość...
Wojewoda Kujawsko- Pomorski zatwierdził zaproponowany przez Gminę skład komisji ds. szacowania wysokości szkód w gospodarstwach spowodowanych wystąpieniem jesiennej suszu. Od przyszłego tygodnia tj. od 09.01.2017. komisja po uprzednim powiadomieniu zainteresowanego dojedzie na miejsce i dokona...

Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą od 27 grudnia 2016 roku do 25 stycznia 2017 roku składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to pomoc na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji

...
Wójt Gminy Choceń i Prezes Zarządu Rypińskiego TBS informują że zamierzają przystąpić do budowy mieszkań w systemie docelowej własności w choceniu. Spotkanie osób zainteresowanych tą formą budownictwa mieszkaniowego odbędzie się w sali Choceńskiego Centrum Kultury – Bibliotece w dniu 10 stycznia...