Możliwa jest pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Wnioski należy składać do 5 grudnia 2016r. w Biurze Powiatowym ARiMR.
Rolnikowi będzie udzielona pomoc, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% na powierzchni nie mniejszej niż 70% tych upraw lub szkody powstałej w...
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Choceń  na spotkanie  informacyjne  do Choceńskiego Centrum Kultury w dniu 15 grudnia (czwartek) 2016 roku o godzinie 14.00. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z celami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zasadami przyznawania...
9 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów partnerskich z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym uczestniczył Wójt Gminy Choceń. Umowa dotyczy udziału Gminy Choceń wraz z siedmioma innymi gminami z województwa...

W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi w hydroforni w Choceniu w dniach od 24 listopada do 30 listopada mogą okresowo występować spadki ciśnienia wody. Mogą również w tych dniach występować całkowite wyłączenia wody trwające jednak nie dłużej jak 1 godzinę. Prosimy o wyrozumiałość i

...
Podobnie jak w latach poprzednich podatki w gminie Choceń na rok 2017 będą najniższe. W przyszłym roku będą obowiązywały stawki z roku bieżącego. Po zastosowaniu ulgi w podatku rolnym dla gospodarstw rolnych, na których jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych cena żyta będzie...
Przebudowa  drogi powiatowej Wilkowiczki – Śmiłowice będzie kontynuowana. Jest to dla gminy ciąg komunikacyjny o dużym znaczeniu. Radni gminy Choceń podjęli decyzję o kontynuacji prac związanych z przebudową drogi. Na remont w przyszłym roku doczeka się kolejny odcinek drogi o długości ok. 1 km...
Po zebraniu wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i załączników niezbędnych do wniosku o zmianę granic administracyjnych pomiędzy gminami Choceń i Włocławek sprawa została skierowana na posiedzenie Rady Gminy. Podczas ostatniej sesji radni gminy Choceń podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z...
W związku z zaistniałą sytuacją niezależną od Gminy Choceń wyjazd z misją gospodarczą z października został przesunięty na 27 listopada. Na Ukrainę uda się z naszej Gminy delegacja samorządowa i biznesowa. Wizyta ma na celu promocję gminy Choceń i umożliwienie kontaktów gospodarczych...
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów na listę podstawową i rezerwową w zakresie: PI...
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) zwołuję XX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.
Z czwartku 10.11.16 na piątek 11.11.16 na terenie naszego gimnazjum odbyła się noc z filmem, książką, grą terenową i dobrą zabawą. Trzydzieścioro chętnych uczniów z klas II a, II c, III b i III c pod opieką pań – M. Domżał, J. Słowińskiej, A. Szymańskiej i J. Wrońskiej podjęło wyzwanie...
1 83d4f2 1cdc1
Zakończone zostały prace na zadaniu. „Przebudowa dróg w układzie przestrzennym, w wybranych obszarach gmin Choceń, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej”. Projekt obejmował przebudowę 5,519 km  dróg,...

,,Żeby Polska była Polską” przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To im od 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej

...
Choceńskie obchody zorganizowane z okazji Narodowego Święta Niepodległości przebiegały w uroczystej atmosferze. Hołd tym, którzy zginęli w walce by Polska po 123 latach znów znalazła się na mapach świata oddano przy pomniku przy Szkole Podstawowej w Choceniu. Liczne delegacje złożyły kwiaty i...
Po udanym występie uczennic z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu w  sztafetowych biegach przełajowych i uzyskaniu po raz szósty z rzędu tytułu mistrzyń powiatu włocławskiego, mamy kolejny tytuł mistrzowski . Tym razem nasze gimnazjalistki zajęły pierwsze miejsce w powiecie w piłce ręcznej...
Igrzyska klas I to coroczna tradycja i świetna zabawa dla uczniów rozpoczynających naukę w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu. To pierwszy moment, kiedy uczniowie zaczynają rywalizować ze sobą jako drużyny, kibicując i starając się indywidualnie dla sukcesu całej grupy. A wszystko to oparte...
Ślubowanie klas I i pasowanie pierwszaków na uczniów szkoły w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu odbyło się 8 listopada tuż po tradycyjnych Igrzyskach. Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym wstępowali w progi naszej placówki, złożyli przed sztandarem uroczystą przysięgę dotyczącą wypełniania...
W dniu 5 listopada Koło Łowieckie "Przepiórka" obchodziło 70-lecie powstania. Z tej okazji Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego złożyli podziękowania dla Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady za pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Gmina Choceń jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Nakonowie Starym oraz renowacja ujęć i stacji uzdatniania wody w Choceniu”. Inwestycja realizowana jest w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
...

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.11.2016 r. (czwartek) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny do godz. 12:00

Po raz kolejny Gminie Choceń udało się otrzymać jedną z największych ilości punktów, aby znaleźć się na liście rankingowej projektów, które otrzymają dofinansowanie. Nasz wniosek pn. Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Choceń, Ząbin i Szczutkowo znalazł się na 7 miejscu na...
W dniach 24.10 - 28.10.2016 r. w odbył się w Szkole Podstawowej w Choceniu Tydzień Promocji Zdrowia, którego celem było : propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, poznanie technik udzielania pierwszej pomocy. Każdego...
27.10. 2016 r. w Szkole Podstawowej w Choceniu odbył się apel z okazji uroczystości Wszystkich Świętych. Na występ przybyli: proboszcz parafii p. w. Św. Idziego, rodzice, dziadkowie oraz społeczność szkolna. Uczniowie klasy III b pod opieką p. Agaty Malanowskiej, p. Pauliny Kubiak i p. U...
starostwo czad 1 68245starostwo czad 2 47e22
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania.

Obszary Okres wyłączenia Komunikat
Gmina Choceń 2 lis 08:30 - 2 lis 14:00 odbiorcy zasilani ze stacji: Wilkowice 4
Gmina Choceń 2 lis 08:30 - 2 lis 14:00 odbiorcy zasilani ze stacji: Wola Nakonowska 3
Gmina Choceń 3 lis 08:30 - 3 lis
...
plakat1 9ef57plakat2 1f3c9
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2016 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny do godz. 12:00
Ostatni tydzień października upływa w szkołach na uroczystościach pasowania na ucznia. W Szkole Podstawowej w Śmiłowicach pasowanych zostało 10 uczniów. W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu uczniami zostało 21 dzieci. Uroczystość w Wilkowicach zaplanowana jest na piątek 28...
Zwany potocznie Dniem Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej jest świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, a więc świętem nas wszystkich, o czym w swoim przemówieniu przypomniał pan Dyrektor, Leszek Skalski. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z...
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania.

Okres wyłączenia  
24 paź 08:30 - 24 paź 12:30 stacja transformatorowa Ząbin 1 obwód 300
24 paź 10:30 - 24 paź 14:30 stacja transformatorowa Śmiłowice 5 obwód 400
27 paź 08:00 - 27 paź 14:00 odbiorcy zasilani ze stacji Wola Nakonowska 2,
...
Starosta Włocławski Pan Kazimierz Kaca informuje, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku organizuje wspólnie ze stacjami kontroli pojazdów działającymi na terenie powiatu włocławskiego akcję bezpłatnych przeglądów pojazdów, która przeprowadzona zostanie w sobotę – 22...
Informujemy, że w najbliższym czasie będzie opracowywany projekt pod nazwą: Remont  linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV obwód 400 OLGANOWO – SPLOT zasilany ze stacji ŚMIŁOWICE 6. Remont będzie polegał na wymianie słupów w złym stanie technicznym oraz wymianie przewodów linii napowietrznej na...
Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańska przyznał Panu Sławomirowi Gwardeckiemu lokalnemu społecznikowi, działaczowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach brązową odznakę "Za zasługi dla sportu". Jest to odznaczenie przyznawane za prace na rzecz sportu, krzepienie sportowych postaw,...
W dniu 18.10.2016 roku w Sali Choceńskiego Centrum Kultury przeprowadzono rozstrzygnięcie konkursu „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego”, w którym uczestniczyło piętnaście gospodarstw  z terenu Gminy Choceń. Przybyli uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania i nagrody z rąk Pana...
W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach. Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce...
29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r. Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla...
16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, jak również pierwszy po 455 latach biskup Rzymu, niebędącym Włochem, został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II.

Wspominając osobę naszego patrona oraz wielkie wydarzenie, jakim był jego wybór...
Rada Gminy Choceń zdecydowała o włączeniu działek letniskowych i terenów rekreacyjnych do systemu zbiórki odpadów komunalnych. Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Zgodnie z uchwałą odpady odbierane będą od właścicieli działek letniskowych i...
Od marca tego roku na terenie gminy Choceń  realizowany był program „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań środowiska wiejskiego poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”. Program we współpracy z Urzędem Gminy w Choceniu, zrealizowany został...
W związku z wieloma apelami naszych mieszkańców dotyczących rozkładu jazdy pociągów na trasie Kutno- Toruń Województwo Kujawsko Pomorskie postanowiło go „lekko” zmienić. W rozkładzie jazdy pociągów, który zacznie obowiązywać od 11 grudnia 2016 roku na trasie Kutno Kaliska Kujawskie – Włocławek,...
Informujemy, że protokoły strat (susza 2016) wraz w wnioskami będzie można odbierać w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 1 od dnia 25.10.2016r. Wniosek wraz z protokołem należy złożyć w oddziale ARiMR we Włocławku do końca października br. Szczegóły na stronie www.arimr.gov.pl lub pod numerem tel. 54 284 66 17 -...
Już po raz 12 - 26 września 2016 roku uczniowie czterech choceńskich szkół wyruszyli na rowerach, żeby wspólnie oddać hołd poległym na ziemiach naszej gminy żołnierzom września 1939 roku.  Rajd rowerowy miał też na celu zapoznanie uczestników z miejscami walk i pamiątkami jakie pozostawiła historia II...
Padający deszcz nie odstrasza amatorów wypoczynku na świeżym powietrzu. Zamontowaną na skwerku w centrum Chocenia ławeczkę zdemontowano i postawiono przy Choceńskim Centrum Kultury uszkadzając przy okazji świeżo odnowioną elewację na 100 lecie Choceńskiej OSP. Chyba tylko zamontowanie kamer i...
Po kilkudniowych poszukiwaniach udało zlokalizować się awarię wodociągu w Choceniu. W ubiegłym tygodniu woda z melioracji wybiła na chodniku przy stacji paliw. Długotrwała susza nie mogła spowodować wypływu takich ilości wody z instalacji melioracyjnej. Na  granicy działek ulicy Jerzewskiej i...
W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych została wyorana przez mieszkańca gminy Kowal pana Marka K. studnia kanalizacyjna znajdująca się na jego polu w miejscowości Czerniewice. Udało szybko ustalić się sprawcę, który pokryje koszty związane z naprawą studni.
Cały czas trwają prace polowe w...
W dniach 3-7 października na terenie gminy zostaną przeprowadzone badania ankietowe do sporządzenia „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych”. Zadanie zostało zlecone firmie INVESIS Polska z siedzibą w Krakowie. Badania przeprowadzone zostaną na 100 wybranych osobach, w punktach sprzedaży alkoholu...
W dniu dzisiejszym w miejscowości Wilkowiczki w godzinach rannych nieznany sprawca zjeżdzając na przeciwległą stronę drogi wjechał w przystanek autobusowy i odjechał z miejsca zdarzenia. W rezultacie doszło do uszkodzenia betonowej wiaty. Z uwagi na niebezpieczeństwo wynikłe z uderzenia,...
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania.
Gmina Choceń 2016-09-30 5 paź 09:00 - 5 paź 11:00 stacja: Kuźnice 3
W dniu dzisiejszym został uruchomiony Gminny System Powiadomień SMS dla mieszkańców Gminy. Dostępny jest za darmo dla wszystkich osób, które zarejestrują swój numer telefonu na stronie internetowej www.chocen.pl(formularz na dole strony) i zaakceptują zgodę na otrzymywanie takich informacji w formie sms...