Nabór nr 1/2021

czwartek, 07 lipiec 2022

Droga Wilkowice-Czerniewice przebudowana

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/108-nabor-nr-1-2021/7284-droga-wilkowice-czerniewice-przebudowana.html
Zakończyły się prace drogowe na terenie gminy dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 1907 [...]

Bez tytułu 91c79
Zakończyły się prace drogowe na terenie gminy dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 190741C Wilkowice-Czerniewice” dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót wyniosła 598 448,15 zł, z czego dofinansowanie opiewało na kwotę 261 569,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna. W ramach inwestycji przebudowano 693 m odcinka drogi. Inwestycja obejmowała położenie nawierzchni bitumicznej na długości 693 m. Pobocza na całej długości zostały obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2922C zastosowany został aktywny znak B20 oraz wolnostojący punkt świetlny – jednoramienna lampa solarno hybrydowa poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zastosowane zostało lokalne ograniczenie prędkości. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi wykonano 2 wpusty uliczne i studnie rewizyjne oraz odmulono rowy. Nowa infrastruktura drogowa wpłynie pozytywnie na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów gdyż droga zapewnia pośredni dojazd do terenów inwestycyjnych i miejsc użyteczności publicznej. Stanowi połączenie z drogą powiatową nr 2922C Pustki Choceńskie – Wilkowice i jest ściśle powiązana z siecią dróg wyższych kategorii. Ich realizacja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.

 

czwartek, 19 maj 2022

Przebudowa drogi Wilkowice-Czerniewice

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/108-nabor-nr-1-2021/7283-przebudowa-drogi-wilkowice-czerniewice.html
Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Iloną Walczak, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim [...]

Bez tytułu 6d1be
Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Iloną Walczak, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowane będzie zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej 190741C Wilkowice-Czerniewice”. Kwota dofinansowania wynosi 261 569,00 zł. Koszt ogólny inwestycji to 598 448,15 zł. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 190 741C Wilkowice-Czerniewice od km 0+000 do km 0+693, dz. nr 24 obręb Czerniewice 2 (dr. pow.) dz. nr 52/1, 68/1, 84/1, 178/1, 86/5 obręb Czerniewice 2. Główny zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze , rozbiórkowe, pobocza, wymianę nawierzchni, wykonane zostaną mijanki, krawężniki, oporniki, zjazdy, skrzyżowania, elementy odwodnienia, oznakowanie. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetykę naszej gminy.

piątek, 27 sierpień 2021

Droga w Czerniewicach przebudowana

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/108-nabor-nr-1-2021/6897-droga-w-czerniewicach-przebudowana.html
Zakończono realizację projektu pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C i nr 190785C w miejscowości [...]

Bez tytułu 4a125Zakończono realizację projektu pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Wykonawcą robót było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi na kwotę 598 219,41 zł. Gmina otrzymała dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 329 020,00 zł. Inwestycja obejmowała położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostały obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostały chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstały przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostało lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany został wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi wykonano 2 wpusty uliczne i studnie rewizyjne oraz odmulono rowy. Inwestycja ma pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.

środa, 09 czerwiec 2021

Przebudowa drogi w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/108-nabor-nr-1-2021/6786-przebudowa-drogi-w-czerniewicach.html
W dniu 8 czerwca 2021 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem [...]

Bez tytułu 896b5W dniu 8 czerwca 2021 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie projektu pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Gmina otrzyma dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 329 020,00 zł. Inwestycja obejmuje położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostaną obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostaną chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstaną przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostanie lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany zostanie wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi planowane jest wykonanie 2 wpustów ulicznych i studni rewizyjnych oraz odmulenie rowów 328,00. Termin wykonania robót planowany jest na 30.10.2021 r.

Czytaj więcej...