wtorek, 30 kwiecień 2019

Zapytanie ofertowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/5906-zapytanie-ofertowe-7.html
Opis przedmiotu: realizacja 3 pikników Dokładne dane:  - organizacja 10 prelekcji na t [...]

Bez tytułu 6d7cbOpis przedmiotu:

 • realizacja 3 pikników
 • Dokładne dane:

 - organizacja 10 prelekcji na temat Gminy Choceń 5 w Choceniu, 3 w Wilkowicach i 2 w Śmiłowicach. Prelekcje będą dotyczyć nauk matematyczno- przyrodniczych w odniesieniu do lokalnego obszaru- opowiadać będą o geografii, turystyce tego terenu oraz o florze i faunie występującej w okolicy, zakres tego działania wpisuje się w zakres projektu i wynikają wprost z  potrzeb szkół przedstawionych w diagnozach zapotrzebowania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.

Termin realizacji: 25-27 maja 2020

Czytaj więcej...

wtorek, 30 kwiecień 2019

Zapytanie ofertowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/5905-zapytanie-ofertowe-6.html
Opis przedmiotu: realizacja 3 pikników Dokładne dane:       & [...]

Bez tytułu 6d7cbOpis przedmiotu:

 • realizacja 3 pikników
 • Dokładne dane:

            Planetarium mobilne 3x seanse około 20 minutowe co pół godziny przez cały  czas trwania pikniku.

Termin realizacji: 25-27 maja 2020

Czytaj więcej...

wtorek, 30 kwiecień 2019

Zapytanie ofertowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/5904-zapytanie-ofertowe-5.html
Opis przedmiotu: realizacja 3 pikników Dokładne dane: - organizacja 25 warsztatów związan [...]

Bez tytułu 6d7cbOpis przedmiotu:

 • realizacja 3 pikników
 • Dokładne dane:

- organizacja 25 warsztatów związanych z naukami ścisłymi - ilość warsztatów zależna od wielkości szkoły- 12 warsztatów w Choceniu, 8 w Wilkowicach i 5 w Śmiłowicach.

Termin realizacji: 25-27 maja 2020

Czytaj więcej...

wtorek, 30 kwiecień 2019

Zapytanie ofertowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/5903-zapytanie-ofertowe-4.html
Opis przedmiotu: realizacja 3 pikników Dokładne dane: - 3 pikniki z 10 stanowiskami realizo [...]

Bez tytułu 6d7cbOpis przedmiotu:

 • realizacja 3 pikników
 • Dokładne dane:

- 3 pikniki z 10 stanowiskami realizowane w 3 szkołach, trwające od 3 do 5 godzin (stanowiska: Chemia czarodziejka, Jak wata na patyku czyli DNA na wykałaczce, Krew-budowa i jej funkcje, Wulkany, Pasiasta probówka, Pstryczek elektryczek, Właściwości światła, Obserwacje mikroskopowe, Skóra wody, Polimerowy świat).

Termin realizacji: 25-27 maja 2020

Czytaj więcej...

wtorek, 26 marzec 2019

Realizacja projektu: Jakie to proste!

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/5678-realizacja-projektu-jakie-to-proste.html
W gminie Choceń wystartował projekt „Jakie to proste!”. Otrzymaliśmy dofinansowanie na jego r [...] LOGO Dominika 9991b

W gminie Choceń wystartował projekt „Jakie to proste!”. Otrzymaliśmy dofinansowanie na jego realizację w wysokości 901 365,83 tysięcy złotych. Projekt będzie trwał dwa lata i mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Projekt zakłada cykl wycieczek oraz zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. polskiego oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego. Celem głównym jest rozwijanie kompetencji kluczowych 400 uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości, TIK, oraz kreatywności i innowacyjności, a także wyposażenie pracowni komputerowych w 3 szkołach naszej gminy. W wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z otoczeniem zewnętrznym szkół, z przedsiębiorstwami, u których zorganizowane będą prelekcje i wizyty  w przedsiębiorstwach przybliżające możliwości poznania specyfikacji pracy w różnych branżach i zawodach. Odbywać będą się zajęcia z logopedą, psychologiem oraz zajęcia pozaszkolne i lekcje terenowe. W ramach projektu zakupiony sprzęt komputerowy trafił do szkół. W pierwszej dwudniowej wycieczce grupa uczniów ze starszych klas z Szkoły Podstawowej ze Śmiłowic pojechała do Zielonej Szkoły w Goreniu. 25 uczniów w ramach wyjazdu wzięło udział w warsztatach z wikliny, warsztatach terenowych w lesie, spotkaniach z twórcami ludowymi oraz warsztatach wypieku  bułek. Na zakończenie pierwszego dnia atrakcją było ognisko. Kolejną grupą, która pojechała do Gorenia była grupa 25 uczniów z Chocenia.

Czytaj więcej...

środa, 12 wrzesień 2018

Zajęcia pozaszkolne w projekcie Jakie to proste!

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4979-zajecia-pozaszkolne-w-projekcie-jakie-to-proste.html
W najbliższy weekend (14-15.09 2018 r.) rozpocznie się cykl wycieczek zaplanowanych w ramach pro [...]
logo RPO a92d9

W najbliższy weekend (14-15.09 2018 r.) rozpocznie się cykl wycieczek zaplanowanych w ramach projektu „Jakie to proste!”. Grupa 25 uczniów z Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach spędzi 2 dni w Zielonej Szkoły w Goreniu. W ramach zapewnionych atrakcji dzieci wezmą udział w warsztatach z wikliny, warsztatach terenowych w lesie, spotkaniach z twórcami ludowymi oraz w warsztatach wypieku bułek. Na zakończenie pierwszego dnia atrakcją będzie ognisko.
Jeszcze w tym roku odbędą się:
 • 4 wycieczki do Zielonej Szkoły w Goreniu,
 • 3 wycieczki do Planetarium w Toruniu,
 • 3 wycieczki do ZOO w Bydgoszczy,
 • 3 wycieczki do Młyna Wiedzy w Toruniu,
 • 3 wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku,
 • 2 wycieczki do Włocławskich Przedsiębiorstw
Wycieczka ma na celu edukację przyrodniczą i ekologiczną. Z wyjazdów będą mogli korzystać uczniowie wszystkich Szkół Podstawowych z naszej gminy, którzy zadeklarują chęć udziału w projekcie.
wtorek, 04 wrzesień 2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4972-informacja-o-wyborze-oferty.html
Na podstawie ogłoszenia z dnia 16.08.2018 r. dotyczącego usług transportowych informujemy, że w [...] Bez tytułu a7cd7


Na podstawie ogłoszenia z dnia 16.08.2018 r. dotyczącego usług transportowych informujemy, że w odpowiedzi wpłynęły 3 oferty złożone przez:

Czytaj więcej...

czwartek, 16 sierpień 2018

Zapytanie ofertowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4945-zapytanie-ofertowe.html
Opis przedmiotu: Transport : 25 osób + 2 opiekunów Dokładne dane: WYJAZDY z Gminy Choceń: [...] Bez tytułu a7cd7Opis przedmiotu:
 • Transport : 25 osób + 2 opiekunów
 • Dokładne dane:
WYJAZDY z Gminy Choceń:                                                                                                                                                     
- Zielona Szkoła w Goreniu- pobyt 2 dniowy, uczniowie starsi - sumie 6 wyjazdów
- Zielona Szkoła w Goreniu- pobyt 1 dniowy, kl. I-III – w sumie 3 wyjazdy
- Planetarium Toruń, uczniowie starsi- w sumie 4 wyjazdy
- Planetarium Toruń, kl. I-III – w sumie 3 wyjazdy
- Ogród Fauny polskiej ZOO Bydgoszcz, kl. I-III – w sumie 7 wyjazdów
- Ogród Fauny polskiej ZOO Bydgoszcz , uczniowie starsi – w sumie 8 wyjazdów
- Młyn wiedzy , kl. I-III – w sumie 3 wyjazdy
- Młyn wiedzy, Toruń, uczniowie starsi – w sumie 4 wyjazdy
- Myślęcinek, kl. I-III – w sumie 7 wyjazdów
- Myslęcinek, uczniowie starsi- w sumie 8 wyjazdów
- Żywe lekcje u Przedsiębiorców, Włocławek, uczniowie starsi – w sumie 6 wyjazdów
+ POWRÓT z każdego z miejsc

Termin realizacji: wrzesień 2018- czerwiec 2020

Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym.

Kryteria oceny i wyboru ofert:
- 100% cena oferowana brutto za całość zamówienia

Sposób realizacji zamówienia:
Faktura VAT/Rachunek

Forma płatności:
- przelew bankowy po realizacji zamówienia

Termin i miejsce złożenia oferty:
- termin zgłoszenia mija 31.08.2018 r. o godz. 10:00
- zgłoszenie należy wysłać na formularzu, stanowiącym załącznik do pobrania poniżej zapytania ofertowego,

Zgłoszenie może być złożone:
- osobiście w biurze projektu: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń
- każde zgłoszenie powinno być podpisane własnoręcznie i jeśli to możliwe powinno być opieczętowane.

Warunki wyboru wykonawcy usługi:
- na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę,
- zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.