czwartek, 02 listopad 2023

Ślubowanie Pierwszaków w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/8084-slubowanie-pierwszakow-w-szkole-podstawowej-im-janusza-korczaka-w-choceniu-2.html
Dnia 27.10.2023r. w Szkole Podstawowej w Choceniu odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na [...] Dnia 27.10.2023r. w Szkole Podstawowej w Choceniu odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia. Przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski, Sekretarz Gminy Choceń Pani Agnieszka Świątkowska, Radny Powiatu Włocławskiego Pan Dawid Dalmann, Dyrektor Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka Pan Ariel Malinowski, Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu –Pani Tamara Mikołajczak wraz z Wicedyrektorem – Panią Moniką Czaplicką, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Choceniu - Pani Ewa Malinowska, nauczyciele i pracownicy szkoły i przedszkola wraz z wychowankami, rodzice, dziadkowie i przyjaciele.

Czytaj więcej...

czwartek, 02 listopad 2023

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/8083-kampania-spoleczna-ja-nie-widze-ciebie-ty-zobacz-mnie-w-szkole-podstawowej-im-janusza-korczaka-w-choceniu.html
Odpowiadając na apel uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy, uczniowie Sz [...] Odpowiadając na apel uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu zaangażowali się w kampanię społeczną pod hasłem: „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”. Celem kampanii jest kształtowanie postaw opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niewidzących oraz zwiększenie ich integracji ze środowiskiem społecznym. W czasie trwania kampanii wszyscy uczniowie zostali zapoznani z krótką historią białej laski. Dzieci mogły także spróbować zrozumieć osoby niewidzące i słabowidzące, uczestnicząc w doświadczeniu z zawiązanymi oczami. Zadanie polegało na rozpoznaniu po dotyku przedmiotów. Wszyscy stwierdzili, że nie było to łatwe. W ramach kampanii powstały także gazetki, na których znalazły się informacje na temat Międzynarodowego Dnia Białej Laski oraz problemów osób niewidzących lub słabowidzących. Poza tym uczniowie napisali listy do Adama z Ośrodka Braille'a w Bydgoszczy i wykonali prace pod hasłem „ZNANE I LUBIANE POSTACIE Z BAJEK ANIMOWANYCH”.
Monika Klimczak
Małgorzata Podgórska
Zdjęcia z kampanii pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2504#photos:album:1743
czwartek, 02 listopad 2023

Udział uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu!”

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/8082-udzial-uczniow-szkoly-podstawowej-im-janusza-korczaka-w-choceniu-w-ogolnopolskim-konkursie-do-hymnu.html
26 października 2023 w Szkole Podstawowej im. Janusza w Choceniu odbyła się bardzo ważna uroczys [...]
26 października 2023 w Szkole Podstawowej im. Janusza w Choceniu odbyła się bardzo ważna uroczystość. W ramach ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu!” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, uczniowie wspólnie odśpiewali trzy utwory hymniczne: „Mazurka Dąbrowskiego”, „Rotę” i „Marsz Polonia”. Przesłuchanie odbywało się w obecności jury, w składzie: prof. zw. dr hab. Roman Grucza oraz prof. dr hab. Aleksandra Grucza – Rogalska.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego wydarzenia - Dyrekcji Szkoły, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, którzy czynnie zaangażowali się w przygotowania do przesłuchania. Dziękuję zaproszonym gościom: panu Józefowi Dąbrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Gminy oraz rodzicom, którzy wspierali nas podczas występu. Jednak największe, pełne wzruszenia podziękowania składam wszystkim uczniom, którzy swoją postawą, zaangażowaniem i oczywiście pięknym śpiewem, udowodnili, że są wspaniałymi uczniami i patriotami. Jestem z Was dumna! Było wspaniale!
Katarzyna Kurkiewicz-Błaszczyk
Zdjęcia pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2504#photos:album:1738
wtorek, 24 październik 2023

Wsparcie Edukacji Ekologicznej uczniów Szkoły Podstawowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/8070-wsparcie-edukacji-ekologicznej-uczniow-szkoly-podstawowej-w-choceniu.html
Uchwałą nr 1345/23 Zarządu WFOŚiGW w Toruniu z dnia 24.10.2023 r. udzielone zostało Gminie Choc [...]

Uchwałą nr 1345/23 Zarządu WFOŚiGW w Toruniu z dnia 24.10.2023 r. udzielone zostało Gminie Choceń dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 8 000,00 zł w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna uczniów Szkoły Podstawowej w Choceniu na wyciągnięcie ręki”. Działania będą skierowane do uczniów klas IV-VIII. Planowane do zorganizowania stanowiska dla uczniów to: BOMBY NASIENNE; SOLE DO KĄPIELI; BAWEŁNIANE TORBY; EKO BIŻUTERIA; EKO HERBATKA; EKO MEDALIONY, EKO BRELOKI, EKO MAGNESY; KOŁO FORTUNY. Dziękujemy dyrekcji szkoły i nauczycielom za pomoc w organizacji a dzieciom życzymy udanej, połączonej z edukacją zabawy. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków NFOŚiGW z programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii.

Bez tytułu 24a9cNiniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinasowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii.

czwartek, 19 październik 2023

Uczniowie SP Choceń biorą udział w programie „Godzina dla młodych głów”

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/8053-uczniowie-sp-chocen-biora-udzial-w-programie-godzina-dla-mlodych-glow.html
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu bierze udział w programie profilaktycznym „God [...] Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu bierze udział w programie profilaktycznym „Godzina dla Młodych Głów” Fundacji UNAWEZA. Jest to cykl lekcji, które będą się odbywały raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego 2023/24. Zajęcia będą wzmacniać u młodych ludzi takie kompetencje jak: rozpoznawanie emocji, nazywanie potrzeb, stawianie granic czy komunikowanie potrzeby wsparcia. W drugim zaś semestrze skupimy się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci. Możemy się pochwalić, że uczniowie rozpoczęli już swoją przygodę i pierwsza lekcja za nimi.
Natalia Bącela
Zdjęcia z pierwszych zajęć: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2490#photos:album:1726  
czwartek, 19 październik 2023

Egzamin uczniów kl. III b ze Szkoły Podstawowej w Choceniu z mini pszczelarstwa zdany.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/8052-egzamin-uczniow-kl-iii-b-ze-szkoly-podstawowej-w-choceniu-z-mini-pszczelarstwa-zdany.html
11 października 2023 r. w ramach projektu grantowego „Zielono nam- II edycja” organizowanego pr [...] 11 października 2023 r. w ramach projektu grantowego „Zielono nam- II edycja” organizowanego przez FUNDACJĘ ANWIL uczniowie klas III b Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu realizując program „Razem dla pszczół i zapylaczy” udali się do mini pasieki. Korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach projektu. Pszczoły należą do niezwykle pożytecznych gatunków. Ich ochrona, dbałość o dobrostan i zwiększenie populacji to zadanie na wiele pokoleń naprzód. Wycieczka do mini pasieki była dla nas uczniów wyjątkową lekcją ekologii. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć pszczoły i ich wyjątkowe mieszkania, a także zajrzeć do ich wnętrza. Na pewno niejedno z nas po takich zajęciach odkryje w sobie pszczelarską pasję. Najważniejsze, by można było w przyszłości ją realizować. To zadanie do przemyślenia dla rodziców. Dzieci zadeklarowały, że chętnie widzą przy swoich domach ule z pszczołami. Wiosną wrócimy do naszej mini pasieki, a teraz pszczoły niech przygotowują się do zimy.
Uczniowie klasy III B i wychowawczynie
Zdjęcia pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2490#photos:album:1727
poniedziałek, 09 październik 2023

Działania realizowane w ramach projektu - „RAZEM DLA PSZCZÓŁ I ZAPYLACZY” w Szkole Podstawowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/8034-dzialania-realizowane-w-ramach-projektu-razem-dla-pszczol-i-zapylaczy-w-szkole-podstawowej-w-choceniu.html
W ramach projektu „Zielono nam – II edycja” organizowanego przez FUNDACJĘ ANWIL uczniowie szk [...] W ramach projektu „Zielono nam – II edycja” organizowanego przez FUNDACJĘ ANWIL uczniowie szkoły zostali nagrodzeni za udział w konkursie pn. „HOTEL DLA OWADÓW”. Serdecznie dziękujemy jeszcze raz uczniom, rodzicom, babciom za zaangażowanie. Hotele są ozdobą naszych szkolnych terenów zielonych. Obserwujemy w ramach programu: „RAZEM DLA PSZCZÓŁ I ZAPYLACZY” owady, które szukają schronienia o każdej porze roku. Przy hotelach zasadzimy krzewy, ozdobne trawy, rośliny miododajne, zapewniając naszym zapylaczom przetrwanie swojego gatunku.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 25 wrzesień 2023

„RAZEM DLA PSZCZÓŁ I ZAPYLACZY”

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/8007-razem-dla-pszczol-i-zapylaczy.html
Klasy III a i III b Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Choceniu realizują program grantowy „Zi [...] Klasy III a i III b Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Choceniu realizują program grantowy „Zielono nam – II edycja” organizowanego przez FUNDACJĘ ANWIL pod hasłem „RAZEM DLA PSZCZÓŁ I ZAPYLACZY”. 16 września 2023r. odbyły się zajęcia w plenerze. Uczniowie mogli sprawdzić swoje możliwości fizyczne . Dowodem tego jest przemarsz 9723 kroków podczas wędrówki. Sprawdzaliśmy swoje dotychczasowe wiadomości przyrodnicze. Szukaliśmy owadów na polu słoneczników oraz w lesie. Szukaliśmy tropów zwierząt. Rozmawialiśmy na temat zmian zachodzących w przyrodzie oraz jaki wpływ mają na pszczoły i zapylacze. Słuchaliśmy odgłosów lasu. Rozwiązywaliśmy zagadki przygotowane przez poszczególne grupy. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa wróciliśmy na teren szkoły, gdzie czekali nas rodzice.
[J. Podlaska, A. Wojtczak, A. Górska]
Zdjęcia z zajęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2467#photos:album:1709