środa, 21 grudzień 2022

Sukcesy wokalistek ze Szkoły Podstawowej w Choceniu w IX Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Świątecznej

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7525-sukcesy-wokalistek-ze-szkoly-podstawowej-w-choceniu-w-ix-miedzyszkolnym-konkursie-piosenki-swiatecznej.html
16 grudnia 2022r. odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Piosenki Świątecznej w Szkole Podstawowej [...]

16 grudnia 2022r. odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Piosenki Świątecznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku. Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Choceniu, w konkursie reprezentowały: Anna Łukaszewicz, Amelia Karska, Lena Ćwiklińska, Joanna Karska. W tym roku w konkursie brało udział prawie 60 wykonawców. Poziom był bardzo wysoki, a nasze uczennice bardzo pięknie zaprezentowały się w świątecznych utworach.

W kategorii klas III-V – Anna Łukaszewicz zdobyła I miejsce, Lena Ćwiklińska po zaśpiewaniu nastrojowej kolędy „Jezus Malusieńki” została zaproszona do koncertu świątecznego, który odbędzie się w styczniu w Centrum Integracji w Smólniku. 

Bardzo dziękuję p. Dominice Karskiej i p. Szymonowi Łukaszewiczowi za opiekę nad dziewczynkami podczas konkursu i podróży.

Zdjęcia pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2272#photos:album:1567

K. Kurkiewicz-Błaszczyk

wtorek, 15 listopad 2022

Program Edukacji Antytytoniowej ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7473-program-edukacji-antytytoniowej-czyste-powietrze-wokol-nas-w-przedszkolu-samorzadowym-w-choceniu.html
W roku szkolnym 2022/23 w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu realizowane są zajęcia z programu e [...] W roku szkolnym 2022/23 w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu realizowane są zajęcia z programu edukacji antytytoniowej ,,Czyste Powietrze Wokół Nas". Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
4. Rozróżnianie w naszym otoczeniu dymów różnego pochodzenia i szkodliwego ich wpływu na nasze zdrowie i środowisko.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach przyswajając wiadomości na temat szkodliwości dymu tytoniowego dla naszego zdrowia, wykonują prace plastyczne, śpiewają piosenki na temat jak dbać o zdrowie i środowisko przyrodnicze.
Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”. Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka. Warto obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=1xtdsRmoveg&t=4s
[Krystyna Pawlicka, Monika Dengusiak, Agnieszka Kazimierska]
wtorek, 15 listopad 2022

Uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7472-uroczysta-akademia-z-okazji-swieta-odzyskania-niepodleglosci-w-szkole-podstawowej-w-choceniu.html
Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielk [...] Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia, na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości. Także i w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu 10 listopada 2022r. odbyła się z tej okazji akademia. W uroczystym apelu, wzięli udział uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście. Uczniowie przedstawili program muzyczno - artystyczny o patriotycznym charakterze pt. „Polsko, nie jesteś już niewolnicą”. Około godziny 11:11 wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn narodowy. 11 listopada 1918 roku był pierwszym dniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli i nieobecności na mapie Europy, Polska stała się samodzielnym państwem. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Na zakończenie uroczystości, pani dyrektor Anna Pawłowska podziękowała nauczycielom i uczniom za piękne występy i cenną lekcję historii, która była także ważnym źródłem informacji o trudnych losach naszej Ojczyzny. Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2230#photos:album:1526

Katarzyna Kurkiewicz - Błaszczyk
Julia Słowińska
Magdalena Domżał
wtorek, 08 listopad 2022

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7460-slubowanie-uczniow-klas-pierwszych-szkoly-podstawowej-im-janusza-korczaka-w-choceniu.html
26 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyła się uroczysto [...]

26 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców i wychowawców.

Po powitaniu zaproszonych gości pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny. Wykazali się wiedzą na temat naszej ojczyzny, nauki szkolnej oraz zasad ruchu drogowego.

Bardzo ważnym i doniosłym momentem uroczystości było złożenie ślubowania  na sztandar szkoły. Aktu pasowania na uczniów dokonała Pani Dyrektor. W tym momencie najmłodsi zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu. Na pamiątkę tego wydarzenia bohaterom dnia wręczono pamiątkowe dyplomy.

Oprócz gorących życzeń pierwszoklasiści otrzymali mnóstwo upominków od Pani Dyrektor, zaproszonych gości, rodziców oraz koleżanek i kolegów z oddziałów przedszkolnych, klas drugich i trzecich.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście oraz uczniowie klas pierwszych udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2229#photos:album:1520

środa, 02 listopad 2022

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Choceniu korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7452-uczniowie-szkoly-podstawowej-im-j-korczaka-w-choceniu-korzystaja-ze-sprzetu-zakupionego-w-ramach-programu-laboratoria-przyszlosci.html
Październik to czas intensywnej pracy w szkole. Jednak dzięki sprzętowi pozyskanemu w ramach prog [...] Październik to czas intensywnej pracy w szkole. Jednak dzięki sprzętowi pozyskanemu w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" nauka stała się przyjemniejsza i bardziej atrakcyjna dla uczniów. Klasy IVa i IVb podczas lekcji muzyki utrwalały nazwy i brzmienie dźwięków gamy C-dur. W pracy dzielnie pomagał im GeniBot. W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Z okazji tego święta w naszej szkole odbył się Przegląd Muzycznych Talentów. Dużym zaskoczeniem dla uczestników przeglądu, były nagrody wydrukowane na drukarce 3D – Klucz Wiolinowy, który służy jako podstawka pod telefon.

Czytaj więcej...

środa, 02 listopad 2022

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka brali udział w zajęciach w ramach projektu „Hooop Spoort”.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7451-uczniowie-klas-iv-vi-szkoly-podstawowej-im-j-korczaka-brali-udzial-w-zajeciach-w-ramach-projektu-hooop-spoort.html
Hooop Spoort to projekt edukacyjno-sportowy, którego uczestnikami są dzieci ze szkół podstawowyc [...] Hooop Spoort to projekt edukacyjno-sportowy, którego uczestnikami są dzieci ze szkół podstawowych klas IV-VI . Wiodącym celem projektu jest promocja aktywności ruchowej przy wykorzystaniu form lekkoatletycznych. Zajęcia odbywają się w halach sportowych lub na innych obiektach sportowych. Wyróżnikiem projektu jest aspekt historyczny przybliżający najwybitniejsze postacie lekkiej atletyki oraz prezentacja materiałów z największych światowych imprez lekkoatletycznych. Podczas wydarzenia dzieci spotykają się z obecnymi gwiazdami lekkiej atletyki, które podczas warsztatów przedstawiają dzieciom najważniejsze osiągnięcia największych polskich lekkoatletów, jak i własne.

Czytaj więcej...

wtorek, 18 październik 2022

Uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7431-uroczyste-obchody-swieta-edukacji-narodowej-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-choceniu.html
Tegoroczne obchody Święta Edukacji Narodowej miały dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w [...]

Tegoroczne obchody Święta Edukacji Narodowej miały dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu szczególny wymiar. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu dostojnych Gości. Z rąk pani p. Anety Jędrzejewskiej, Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otrzymaliśmy bowiem Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” – najwyższe tego typu odznaczenie przyznawane przez Marszałka Województwa. Z dumą powiadamiamy, że Medal taki został w gminie Choceń wręczony po raz pierwszy! Wniosek o jego przyznanie złożył, również obecny podczas uroczystości, Absolwent Szkoły, p. Wiesław Wnukowski. Czujemy się zaszczyceni oraz przeogromnie wdzięczni za przydzielenie nam takiego wyróżnienia!

Czytaj więcej...

wtorek, 11 październik 2022

„Laboratoria Przyszłości”– zajęcia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7422-laboratoria-przyszlosci-zajecia-w-szkole-podstawowej-im-janusza-korczaka-w-choceniu.html
W nowym roku szkolnym oficjalnie rozpoczęliśmy realizację Rządowego Programu „Laboratoria Przy [...]

W nowym roku szkolnym oficjalnie rozpoczęliśmy realizację Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”. Dzięki pomocom zakupionym w programie uczniowie Szkoły Podstawowej w Choceniu zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Dzień Kropki, to dzień odkrywania talentów. W tym dniu na plastyce klasy Va i Vb zaprogramowały ozoboty, które pokonywały trasy odkrywając tajemnicze talenty uczniów. Na matematyce uczniowie klasy VII doskonalili obliczenia na magnetycznych ułamkach. Udało nam się również poznać tajemnice drukarki 3D. A na technice w klasach IV poznając przepisy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, uczniowie zamienili matę do kodowania w przejście dla pieszych. Lekcje chemii w klasie siódmej i ósmych to prawdziwe wirtualne laboratoria. Uczniowie uczyli się rozdzielania mieszanin jednorodnych.

Link do obejrzenia relacji z realizacji Programu „Laboratoria przyszłości” – wrzesień 2022 : https://youtu.be/mKxFCdwQPkw