wtorek, 29 wrzesień 2015

Pracownia mobilna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/50-gimnazjum-w-choceniu/3061-pracownia-mobilna-w-gimnazjum-im-jana-pawla-ii-w-choceniu.html
Od dnia 09 września 2015r. uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu korzysta [...]

Od dnia 09 września 2015r. uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu korzystają z nowoczesnej mobilnej pracowni dydaktycznej do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Szkoła jest partnerem projektu pn. „ e-Usługi- e-Organizacja, moduł e-Edukacja” i korzysta ze sprzętu na zasadzie nieodpłatnego wypożyczenia z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W skład pracowni wchodzą m.in: kamera, aparat fotograficzny, mikroskop cyfrowy oraz 16 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do dydaktycznych zestawów pomiarowych, takich jak: 

- temperatury otoczenia,
- natężenia światła w różnych lokalizacjach,
- ciśnienia np. krwi, absolutnego, atmosferycznego,
- wilgotności powietrza,
- pH różnych substancji płynnych,
- dwutlenku węgla i tlenu,
- jakości wody ( zasolenie, zawartość tlenu, przewodność)
- dźwięku,
- promieniowania ultrafioletowego z różnych źródeł światła,
- siły pola magnetycznego,
- elementów pogody.


Czujniki służą do bezpośredniej obserwacji zjawisk przyrodniczych, dokonywania pomiarów i ich dokumentowania, a lekcje prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii rozwijają kreatywność, umiejętność dokonywania analiz i pracy zespołowej. Interaktywne czynności laboratoryjne uatrakcyjniają proces edukacyjny, przyczyniają się do realizacji podstawy programowej w ciekawej dla uczniów formie.

 

Powrót

Polecane artykuły:


Otwarcie ofert na wykonanie fontanny na skwerku

W dniu 11 lipca br., odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie fontanny na skwerku. Wpłynęły trzy oferty. Niestety wszystkie złożone oferty są dużo powyżej wartośc [...]

Informacja

Dnia 6 lipca br. odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, na którym odbędzie się Festiwal Smaku. Udział w nim brać będą nasze Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kujawianki w [...]