czwartek, 18, maj 2017

KONKURS RECYTATORSKI

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/50-gimnazjum-w-choceniu/4064-konkurs-recytatorski.html
12 maja 2017 r. w Choceńskim Centrum Kultury odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Tw [...] 12 maja 2017 r. w Choceńskim Centrum Kultury odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Twórczości Jana Pawła II organizowany przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu. O wielkości Jana Pawła II nie trzeba nikogo przekonywać. Dokonał rzeczy wspaniałych, był kochany, szanowany, doceniany. Bardzo lubił dzieci i młodzież, a oni odwzajemniali to uczucie. Powiedział: „ Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Mówił też: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Na konkurs przybyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z Lubania, Smólnika, Kruszyna, Brześcia Kujawskiego, Kowala, Śmiłowic, Wilkowic i Chocenia.

Poziom ich recytacji był bardzo wysoki. Jury przyznało następujące miejsca:
Kategoria Szkoły Podstawowe:
I – Patrycja Waćkowska, Brześć Kujawski
II – Aniela Stasiak, Śmiłowice
III – Jakub Pawłowski, Brześć Kujawski
wyróżnienie – Filip Wesołowski, Kowal
wyróżnienie – Aleksandra Podlewska, Brześć Kujawski

Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy młodsze:
I – Antonina Kaniewska, Choceń
II – Nikola Szałczyńska, Choceń

Kategoria Gimnazja:
I – Angelika Skwarska, Choceń
II – Julita Biernacka, Lubanie
III – Zuzanna Stasiak, Smólnik
wyróżnienie – Dominika Kopaczewska, Lubanie

Pragniemy podziękować sponsorom nagród – Urzędowi Marszałkowskiemu, Urzędowi Gminy Choceń oraz przyjaciołom szkoły.

Anna Szymańska, Dariusz Kolczyński

Powrót

Polecane artykuły:


Problem spalania śmieci w paleniskach domowych

Spalanie śmieci w paleniskach domowych jest niestety zjawiskiem bardzo powszechnym. Co jakiś czas do Urzędu Gminy napływają informacje o niepokojącym kolorze dymu lub zapachu wydobywającym się [...]