piątek, 20 październik 2017

Przerwa w dostawie energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4386-przerwa-w-dostawie-energii-24.html
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania: Obszary Okres wyłącz [...] ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania:
Obszary

Okres wyłączenia

Komunikat

Gmina Choceń, Miasto i Gmina Kowal

24 paź 09:30 - 24 paź 13:30

Czerniewice 3 obwód 300

Gmina Choceń

24 paź 10:00 - 24 paź 14:00

stacja Choceń Polna 2 obwód 200

Gmina Choceń

26 paź 09:00 - 26 paź 14:00

Bodzanówek, Janowo

czwartek, 19 październik 2017

OGŁOSZENIE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4440-ogloszenie-9.html
Gmina Choceń w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji prog [...]

Gmina Choceń w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146 z poźn. zm.) jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) ogłasza nabór na partnera z terenu Gminy Choceń spoza sektora finansów publicznych, zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn.: „Przedszkolaki z gminy Choceń” który został ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 W ramach Poddziałania 10.2.1Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, w ramach Osi priorytetowej 10. 

Czytaj więcej...

środa, 18 październik 2017

Bezpłatne przeglądy pojazdów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4385-bezplatne-przeglady-pojazdow.html
Starosta Włocławski Kazimierz Kaca  informuje, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego [...] Starosta Włocławski Kazimierz Kaca  informuje, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku organizuje wspólnie ze stacjami kontroli pojazdów działającymi na terenie powiatu włocławskiego akcję bezpłatnych przeglądów pojazdów, która przeprowadzona zostanie w sobotę – 21 października  2017 r. w godzinach 8.00 do 14.00

Na terenie gminy Choceń przeglądy prowadzić będzie Stacja Kontroli Pojazdów: N.S.P. „PIOTREX”, 87-850 Choceń, ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Czytaj więcej...

wtorek, 17 październik 2017

Niecodzienny podarunek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4379-niecodzienny-podarunek.html
Piękny podarunek otrzymaliśmy na nową siedzibę Urzędu. Pan Zenon Ciesielski z Grabówki przekaz [...] Piękny podarunek otrzymaliśmy na nową siedzibę Urzędu. Pan Zenon Ciesielski z Grabówki przekazał wspaniały okaz wyhodowanej w swoim ogrodzie agawy. Agawa kwietnie tylko jeden raz w życiu, a po przekwitnieniu roślina ginie. Zobowiązujemy się, więc o nią dbać i mamy  nadzieję, że zakwitnie, ale nie za szybko. 
poniedziałek, 16 październik 2017

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4377-ogloszenie-8.html
Informujemy, że od listopada br., obsługa i aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z Powia [...] Informujemy, że od listopada br., obsługa i aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z Powiatowego Urzędu Pracy odbywała się będzie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Sikorskiego 8b). Terminy obsługi znajdują się w piśmie otrzymanym z PUP we Włocławku. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 16 październik 2017

Awaria wody w dniu 17.10.2017

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4376-awaria-wody-w-dniu-17-10-2017.html
W dniu 17.10.2017. nastapi przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00.do 12.00 w miejscowościach: Śmi [...] W dniu 17.10.2017. nastapi przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00.do 12.00 w miejscowościach: Śmiłowice ,Czerniewice, Kuźnice, Wilkowiczki , Wilkowice Nowa Wola , Wola Nakonowska ,Nakonowo Stare, Grabówka i Gajówka. Za utrudnienia przepraszamy.
poniedziałek, 16 październik 2017

Przerwa w dostawie energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4374-przerwa-w-dostawie-energii-23.html
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania: Obszary Okres wyłącz [...] ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania:
Obszary Okres wyłączenia Komunikat
Gmina Choceń, Gmina Chodecz 17 paź 07:00 - 17 paź 09:00 Brzyszewo, Przyborowo, Chodeczek, Wola Adamowa, Lubieniec, Niwki, Końce, Piotrowo, Micielno, Ługowiska
17 paź 14:00 - 17 paź 15:00
niedziela, 15 październik 2017

Flagi państwowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4328-flagi-panstwowe2.html
Przypominamy, że w pokoju numer 11 Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 można odbierać fl [...] Przypominamy, że w pokoju numer 11 Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 można odbierać flagi państwowe. Flagę otrzyma pojedyncze gospodarstwo domowe. Najbliższe święto państwowe obchodzić będziemy 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” . Odbierając flagę zobowiązujemy się do jej wywieszenia.
czwartek, 12 październik 2017

Rusza VIII edycja Ligi Języka Angielskiego w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4371-rusza-viii-edycja-ligi-jezyka-angielskiego-w-wilkowicach.html
W listopadzie tego roku zainaugurowana zostanie VIII edycja Ligi Języka Angielskiego organizowanej [...] W listopadzie tego roku zainaugurowana zostanie VIII edycja Ligi Języka Angielskiego organizowanej przez Szkołę Podstawową w Wilkowicach. Jest to największy konkurs języka angielskiego na terenie powiatu włocławskiego skierowany do uczniów szkół podstawowych. Liga Języka Angielskiego zawsze cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów , tak więc i w tym roku spodziewamy się bardzo wysokiej frekwencji. Konkurs podzielony jest na cztery etapy, z których ostatni - finałowy - odbędzie się pod koniec maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy samych sukcesów!
środa, 11 październik 2017

Umowa na drogę podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4557-umowa-na-droge-podpisana.html
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udało wyłonić się wykonawcę na realizacje [...] Bez tytułu fcaf0

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udało wyłonić się wykonawcę na realizacje operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola” na odcinku 0 ,998 km w miejscowości Wola Nakonowska. Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na poszerzeniu drogi i pokryciu jej nową warstwą o nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą przedmiotowych prac będzie Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM z Włocławka. Operacja zrealizowana była w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

 
środa, 11 październik 2017

Siłownia i plac zabaw w parkach w Śmiłowicach i Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4368-silownia-i-plac-zabaw-w-parkach-w-smilowicach-i-czerniewicach.html
Mamy dobrą informację dla mieszkańców Śmiłowic i Czerniewic. Pozytywnie został rozpatrzony wn [...]
Mamy dobrą informację dla mieszkańców Śmiłowic i Czerniewic. Pozytywnie został rozpatrzony wniosek złożony przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń na „Budowę infrastruktury rekreacyjnej w parkach w Śmiłowicach i Czerniewicach”. W ramach projektu zostaną zamontowane siłownie zewnętrzne oraz nowe elementy placu zabaw. Stowarzyszenie na ten cel otrzyma pomoc w wysokości 38.500 zł. Zadanie planowane jest do wykonania na wiosnę 2018 r. Całą realizacją projektu – od wniosku po rozliczenie -zajmuje się pracownik Urzędu Gminy Pan Dawid Dalmann. Wniosek o przyznanie pomocy złożony był poprzez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki do Urzędu Marszałkowskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy