poniedziałek, 02 październik 2017

Ścieżka z dofinansowaniem z RPO

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4343-sciezka-z-dofinansowaniem-z-rpo.html
Udało nam się pozyskać środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ramach Programu Operacyj [...]
Stare logo RPO.jpg
Udało nam się pozyskać środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem na poziomie 85%. Planowana ścieżka zlokalizowana będzie wzdłuż ulic: Północna, Jarantowicka, Spacerowa i będzie łączyć się z istniejącą ścieżką do jeziora Choceńskiego. Na przedmiotowe zadanie w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca. Zadanie inwestycyjne dotyczy budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,699 km zgodnej ze standardami wojewódzkimi w zakresie dróg rowerowych. m.in przez szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego, ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak najważniejszym zadaniem powstałej infrastruktury będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, głównie emisji CO2. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura w postaci ścieżki o nawierzchni bitumicznej oznakowanej pionowo i poziomo, wykonane zostanie odwodnienie, dostosowane zostaną zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych. Bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo będzie miało utworzenie azylu na ul. Jarantowickiej i barier ochronnych przy utworzonym nasypie po prawej stronie ul. Północnej. W ramach budowy ścieżki zaplanowano wszelkie prace pomiarowe i roboty ziemne w tym zagospodarowanie zieleni. Planujemy ścieżkę wykonać do końca II kwartału 2018 r.
poniedziałek, 02 październik 2017

Delegacja z gminy Lisovohrynivetska

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4340-delegacja-z-gminy-lisovohrynivetska.html
W dniu 29.09.2017 przebywała w naszej gminie 4 osobowa delegacja z gminy Lisovohrynivetska.Odwiedzi [...] W dniu 29.09.2017 przebywała w naszej gminie 4 osobowa delegacja z gminy Lisovohrynivetska.Odwiedzili nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Choceniu i Śmiłowicach,Niepubliczne przedszkole w Choceniu,Szkołę podstawową w Chocniu i w Wilkowicach,Choceńskie Centrum Kultury ,nowy urząd gminy oraz hydrofornię w Choceniu i oczyszczalnię ścieków. Gmina Lisovohrynivetska powstał w 2015 roku po reformie decentralizacji władzy na Ukrainie.Celem wyzyty było zapoznanie się z pracą samorządu w Polsce oraz działaniem podległych gminie jednostek.W Polsce samorząd dziła od prawie 30 lat a Oni dopiero zaczynają.Wszelkie doświadczenia i wskazówki są dla nich nowe i bardzo cenne. Mamy nadzieję,że szybko uda im sie wprowadzic tak ważne reformy bo na dzień dzisiejszy w obwodzie Chmielnickim  powstało tylko 47% gmin. Na pozostałym terenie nie zostały utworzone jeszcze gminy i nie wybrano władz gminych. Władze gmin wybierane są na 5 letnią kadencję..OSP w Chocniu przekazała dla strażaków w gminie Lisovohrynivetska wąż strażacki. 30 września delegacja gościła również w gmine Boniewo i Lubraniec.w Piątek zwiedzali Włocławek.

Czytaj więcej...

piątek, 29 wrzesień 2017

Przerwa w dostawie energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4338-przerwa-w-dostawie-energii-21.html
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania: Obszary Okres wyłącz [...] ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania:
Obszary

Okres wyłączenia

Komunikat

Gmina Choceń

2 paź 08:00 - 2 paź 11:30

stacja Niemojewo 1

Gmina Choceń

2 paź 08:00 - 2 paź 11:00

Borzymowice, Niemojewo

Gmina Choceń, Gmina Chodecz

4 paź 07:00 - 4 paź 17:00

Brzyszewo, Przyborowo, Chodeczek, Wola Adamowa, Lubieniec, Niwki, Końce, Piotrowo, Micielno, Ługowiska

6 paź 13:00 - 6 paź 17:00

Gmina Choceń, Miasto i Gmina Włocławek

4 paź 08:30 - 4 paź 11:30

Lijewo, Łagiewniki, Poddębice

piątek, 29 wrzesień 2017

Krwiobus w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4337-krwiobus-w-choceniu.html
Po raz pierwszy w Choceniu zorganizowana zostanie akcja krwiodawstwa - przyjedzie do nas KRWIOBUS z [...] Po raz pierwszy w Choceniu zorganizowana zostanie akcja krwiodawstwa - przyjedzie do nas KRWIOBUS z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa z Bydgoszczy. Zachęcamy mieszkańców powiatu włocławskiego a w szczególności mieszkańców Gminy Choceń do przyjścia i oddania krwi - to nic nie kosztuje a może uratować komuś życie ! Krwiobus stacjonował będzie przy budynku szkoły w Choceniu (boisko sportowe) 30 września w godzinach - 11.00 - 16.00.

Dzięki wsparciu Aeroklubu Włocławskiego spośród osób, które oddadzą krew o godz. 16.00 rozlosujemy dwa wyjątkowe upominki: lot balonem oraz lot szybowcem.

Czytaj więcej...

piątek, 29 wrzesień 2017

Z ostatniej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4336-z-ostatniej-sesji-rady-gminy-5.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2017 r. rozpatrzono sprawozdanie z wykonania [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2017 r. rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., oraz projekty uchwał w sprawie:
  1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2017 r.;
  2. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – dotyczy realizacji przydomówek;
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Choceniu;
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wilkowicach;
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmiłowicach;
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na realizację zadania „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej” – zdecydowano o pomocy w wysokości 15.000 zł;
  7. przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choceń na lata 2017-2023” – przewidziane zadania do realizacji w ramach Programu zlokalizowane w sołectwach – Choceń, Borzymie i Szczutkowo;
  8. zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych – dotyczy ulicy Targowej w Choceniu.

    Uchwały w wyżej wymienionych sprawach zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie BIP Urzędu Gminy.
piątek, 29 wrzesień 2017

Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych w SP Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4341-obchody-europejskiego-dnia-jezykow-obcych-w-sp-chocen.html
26 września 2017r. (wtorek) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyły się obcho [...] 26 września 2017r. (wtorek) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyły się obchody Europejskiego Dnia Języków. Celem włączenia się do święta ustanowionego w 2011 roku z inicjatywy Rady Europy było przede wszystkim uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu oraz zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną. Zdobywając wiedzę na temat kultur obcych krajów, uczniowie kształtują w sobie postawę szacunku wobec nich. Jako, że uczonymi językami w naszej szkole są niemiecki i angielski, przebieg Europejskiego Dnia Języków skupił się właśnie na nich i krajach, w których występują jako ojczyste.

Czytaj więcej...

czwartek, 28 wrzesień 2017

FOTOWOLTAIKA - wariant I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4334-fotowoltaika-warinat-i.html
Szanowni Państwo w związku z tym, że  Urząd Marszałkowski przedłużył termin rostrzygni [...] Szanowni Państwo w związku z tym, że  Urząd Marszałkowski przedłużył termin rostrzygnięcia konkursu dotyczacego instalacji fotowoltaicznych do 22 listopada 2017 r. bardzo prosimy o nie dokonywanie wpłat na instalacje fotowoltaiczne w wariancie I. Po uzyskaniu informacji o otrzymanym dofinansowaniu będziemy podpisywali z Państwem stosowne ankesy do już zawartych umów. Wyznaczomy sobie nowy termin dokonywania płatności. Osobom, które uiszczyły opłatę wynikającą z umowy, środki finansowane zostana zwrócone w całości. Za utrudnienia przepraszamy. O pzebiegu sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować.
środa, 27 wrzesień 2017

Podziękowania dla dyrektora Skalskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4333-podziekowania-dla-dyrektora-skalskiego.html
Uroczyste pożegnanie z funkcji Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Pana Leszka Skalsk [...] Uroczyste pożegnanie z funkcji Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Pana Leszka Skalskiego odbyło się podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Pan dyrektor Leszek Skalski pracował w gimnazjum od samego początku jego powołania. Przez 15 lat pełnił funkcję dyrektora i wychowywał młodzież naszego gimnazjum. Jak podkreślił Wójt gminy – Roman Nowakowski, Pan Skalski zabiegał także o utworzenie szkoły średniej na terenie gminy. Mamy nadzieję, że jeszcze zatęskni za życiem w szkole. Za wszystkie lata pracy i szkolnej energii - dziękujemy. Pan Skalski deklaruje, że nadal pozostanie aktywny w pracy społecznej jako Prezes Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy Choceń. Życzenia podczas sesji złożyli Panu Skalskiemu także jego przyjaciele: Marszałek województwa Sławomir Kopyść, koledzy dyrektorzy ze szkół w Lubrańcu, Izbicy, Osięcinach, Chocenia, Wilkowic i Śmiłowic, Krzysztof Kitrys dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu, Andrzej Gralak starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Ariel Malinowski dyrektor CCK-B oraz dyrektor Przedszkola w Choceniu Ewa Malinowska.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 25 wrzesień 2017

Przerwa w dostawie energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4330-przerwa-w-dostawie-energii-20.html
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania: Obszary Okres wyłącz [...] ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania:
Obszary

Okres wyłączenia

Komunikat

Gmina Choceń

26 wrz 09:00 - 26 wrz 14:00

odbiorcy zasilani ze stacji: Bodzanówek 1 obwód 200

Gmina Choceń, Gmina Chodecz

26 wrz 07:00 - 26 wrz 16:00

odbiorcy zasilani ze stacji: Nowiny 5, Wola Adamowa 1, Lubieniec 1, 2, 4

Gmina Choceń

26 wrz 07:00 - 27 wrz 10:00

odbiorcy zasilani ze stacji: Janowo 1, 2, Janowo EW, Bodzanówek 1, 2, Borzymie 3, Niemojewo 3

Gmina Choceń, Gmina Chodecz, Gmina Lubień Kujawski

27 wrz 13:00 - 27 wrz 16:00

Borzymie, Janowo, Ługowiska, Niemojewo, Bodzanówek, Brzyszewo, Przyborowo, Chodeczek, Wola Adamowa, Lubieniec, Niwki, Końce, Piotrowo, Nowiny, Władysławowo, odbiorcy zasilani ze stacji: Janowo 1, 2, Janowo EW, Bodzanówek 1, 2, Borzymie 3, Niemojewo 3, Brzyszewo 1 Przyborowo, Brzyszewo 2, 3, 4, Lubieniec 1, 2, 3, 4, Wola Adamowa 1, 2, 3, Nowiny 5

28 wrz 12:00 - 28 wrz 15:00

29 wrz 08:00 - 29 wrz 10:00

29 wrz 12:00 - 29 wrz 15:00

poniedziałek, 25 wrzesień 2017

Ulica Zakrzewska w Choceniu już z asfaltem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4329-ulica-zakrzewska-w-choceniu-juz-z-asfaltem.html
Trwa przebudowa drogi Zakrzewek – Szczutkowo. Zniszczona przez nawalne deszcze w roku 2014 droga Z [...] Trwa przebudowa drogi Zakrzewek – Szczutkowo. Zniszczona przez nawalne deszcze w roku 2014 droga Zakrzewek - Szczutkowo, po latach oczekiwań, doczekała się rządowego wsparcia finansowego. Otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie przebudowy drogi wraz z przebudową przepustu na kwotę 150 tys. zł.  Na odcinku 300 mb wykonano obecnie warstwę wiążącą. Pozostała do wykonania w przyszłym tygodniu warstwa ścieralna. Realizacja zadania planowana jest do końca października br. 
czwartek, 21 wrzesień 2017

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DRZEWA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4327-ogloszenie-o-sprzedazy-drzewa.html
Wójt Gminy Choceń informuje, że istnieje możliwość zakupu 7 szt. drzew rosnących wzdłuż ale [...] Wójt Gminy Choceń informuje, że istnieje możliwość zakupu 7 szt. drzew rosnących wzdłuż alei topolowej w miejscowości Wichrowice (pierwszych 7 szt. jadąc od Olganowa na wysokości wiaty przystankowej). Drzewa będą przewrócone, osoba, która zakupi drzewo będzie zobowiązana do usunięcia drzewa i gałęzi we wskazanym terminie oraz uporządkowania terenu. Zainteresowanych kupnem mieszkańców zapraszamy do Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 w terminie do 29.09.2017 r. Informacji udziela Dawid Dalmann, pokój nr 1.