piątek, 26 styczeń 2018

Wniosek na remonty w świetlicach rozpatrzony pozytywnie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4558-wniosek-na-remonty-w-swietlicach-rozpatrzony-pozytywnie.html
Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośredn [...] Bez tytułu 9f96c
Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki na „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Stowarzyszenie na remonty i wyposażenie świetlic otrzyma dofinansowanie w wysokości 116.468 zł. W ramach projektu zostaną wyremontowane świetlice w Szczutkowie, Szczytnie i Wilkowicach. Ponadto świetlice w Czerniewicach I oraz Nakonowie Starym otrzymają wyposażenie. Przewidywane zakończenie realizacji zadania czerwiec 2018 r.

Ponadto wyposażenie świetlic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
środa, 24 styczeń 2018

Mała architektura dla Śmiłowic i Czerniewic

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4555-mala-architektura-dla-smilowic-i-czerniewic.html
Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń prowadzi tryb konkurencyjny wyboru wykonawcy w postępowa [...]
Bez tytułu 9f96c
Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń prowadzi tryb konkurencyjny wyboru wykonawcy w postępowaniu na „Budowę infrastruktury rekreacyjnej w parkach w Śmiłowicach i Czerniewicach”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznych (np. biegacz, orbitek, wyciąg, wioślarz, twister i surfer) elementów placów zabaw (zestaw zabawowy, karuzele, huśtawki) i lampy solarnej. Urządzenia zostaną zamontowane do dnia 31 marca 2018 r. Na oferty czekamy do 1 lutego 2018 r., do godz. 10.00.

Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/  

numer ogłoszenia: 38/24/01/2018

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

wtorek, 23 styczeń 2018

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4554-zaproszenie-na-sesje-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Czytaj więcej...

wtorek, 23 styczeń 2018

MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA PODTOPIEŃ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4552-mozliwosc-zgloszenia-podtopien.html
W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmi [...] W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, uprzejmie prosimy o zgłoszenie się właścicieli podtopionych gospodarstw z terenu Gminy Choceń oraz podanie danych dotyczących:
1. Właściciela gospodarstwa podtopionego.
2. Powierzchni podtopień.
3. Areału z którego nie zebrano plonów.

Czytaj więcej...

piątek, 19 styczeń 2018

Zgłoszenia awarii energetycznych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4550-zgloszenia-awarii-energetycznych.html
Wszelkie awarie związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej należy zgłaszać bezpośredni [...] Wszelkie awarie związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej należy zgłaszać bezpośrednio na podane numery telefonów.
środa, 17 styczeń 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4549-informacja-dotyczaca-odsniezania-chodnikow.html
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w [...] Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (bez względu czy są zabudowane czy też nie) należy do właścicieli i zarządców tych nieruchomości.

Do właścicieli i zarządców natomiast nie należy sprzątanie tych części chodników, które stanowią przystanki autobusowe oraz miejsca płatnego postoju, parkowania pojazdów na chodniku przyległym do nieruchomości.

Zdajemy jednakże sobie sprawę z tego, że utrzymanie chodników jest naszą wspólną sprawą, dlatego też podejmujemy działania związane z ich odśnieżeniem poprzez zlecenie tych prac firmie zewnętrznej. Dotyczy to głównie miejsc, posesji, gdzie zamieszkują osoby starsze, chore, które nie są w stanie samemu podołać temu obowiązkowi.
wtorek, 16 styczeń 2018

Czekamy na oferty na budowę targowiska

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4548-czekamy-na-oferty-na-budowe-targowiska.html
Ogłosiliśmy przetarg na budowę targowiska w Choceniu. Zamówienie obejmuje wykonanie: Robót bud [...] Ogłosiliśmy przetarg na budowę targowiska w Choceniu. Zamówienie obejmuje wykonanie:

  1. Robót budowlanych (budynki handlowo-gospodarczo-socjalne) - roboty ziemne - fundamenty - ściany - stolarka - dach - wykończenie podłóg i sufitów - obróbki różne - instalacja wodociągowa - instalacje kanalizacyjne - instalacje elektryczne
  2. Robót drogowych (targowisko z infrastrukturą towarzyszącą) - drogi manewrowe targowiska - targowisko - parking, teren utwardzony - ciągi piesze, pasaż handlowy - odwodnienie
  3. Oświetlenia terenu
  4. Zadaszenia stanowisk targowych wraz z ogrodzeniem targowiska
  5. Obsługę geodezyjną.

Czytaj więcej...

wtorek, 16 styczeń 2018

Przetarg na ścieżkę rozpisany raz jeszcze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4547-przetarg-na-sciezke-rozpisany-raz-jeszcze.html
Ostatni przetarg na budowę ścieżek pieszo - rowerowych w Choceniu nie doprowadził do wyłonien [...]
logo RPO a4406
Ostatni przetarg na budowę ścieżek pieszo - rowerowych w Choceniu nie doprowadził do wyłonienia wykonawcy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym raz jeszcze ogłosiliśmy przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń o długości 1,699 km.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 15 styczeń 2018

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4543-wyborco-sprawdz-czy-jestes-w-rejestrze-wyborcow.html
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia [...] Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 08 styczeń 2018

Petycja i odpowiedź Marszałka w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 269

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4537-petycja-i-odpowiedz-marszalka-w-sprawie-przebudowy-drogi-wojewodzkiej-269.html
Niniejszym zamieszczamy petycję skierowaną do Marszałka Woj. Kujawsko - Pomorskiego w sprawie prz [...] Niniejszym zamieszczamy petycję skierowaną do Marszałka Woj. Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 269. Pod petycją podpisało się 1151 osób. W załączeniu także odpowiedź Marszałka w tej sprawie. 
Petycja w sprawie drogi 269
Odpowiedź na petycję
poniedziałek, 08 styczeń 2018

III Orszak Trzech Króli w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4535-iii-orszak-trzech-kroli-w-choceniu.html
6 Stycznia 2018 Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami ponad pół tysiąca miejscowości w całej [...] 6 Stycznia 2018 Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami ponad pół tysiąca miejscowości w całej Polsce! Po raz trzeci Orszak przeszedł ulicami Chocenia. Tradycyjnie orszak rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Św. Idziego w Choceniu. Po nabożeństwie Orszak wyruszył w kierunku Centrum Kultury. Po drodze odegrano scenkę jasełkową na dworze Heroda. Każdy z uczestników otrzymał śpiewnik, plakietkę, chorągiewkę oraz orszakową koronę.

Czytaj więcej...