poniedziałek, 12 sierpień 2019

Drodzy Rodzice - rekrutacja uzupełniająca

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5610-drodzy-rodzice-rekrutacja-uzupelniajaca.html
Rusza nabór uzupełniający dzieci do Żłobka ”POMPONIK” w Choceniuna rok żłobkowy 2019/2020 [...] Bez tytułu ac82aRusza nabór uzupełniający dzieci do Żłobka ”POMPONIK” w Choceniuna rok żłobkowy 2019/2020.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

W związku z tym, wszyscy zainteresowani rodzice (opiekunowie) dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia, zobowiązani są do:

  • zapoznania się z regulaminem rekrutacji dzieci do Żłobka ”POMPONIK” w Choceniu oraz ich akceptacji,
  • wypełnienie karty zgłoszeniowej o przyjęcie dziecka do żłobka w wersji papierowej (formularz wniosku dostępny poniżej lub w sekretariacie Urzędu Gminy Choceń),
  • dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodziców/opiekunówkarty zgłoszeniowej do sekretariatu do Urzędu Gminy Choceń
Rodzice (opiekunowie) dzieci, które zostaną przyjęte do Żłobka, zostaną powiadomieni indywidualnie o planowanym terminie podpisania umowy na korzystanie z usług Żłobka

Ważne daty:

  • od 12.08.2019r. do 31.08.2019r – rekrutacja uzupełniająca
  • od 01.09.2019r. do 06.09.2019r. – podpisywanie umów w sprawie korzystania
    z usług żłobka”POMPONIK” w Choceniu
W pierwszej kolejności do danej grupy wiekowej przyjmowane są dzieci, które podczas oceny złożonego wniosku o przyjęcie do Żłobka, uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku większej liczby chętnych do żłobków niż liczba oferowanych miejsc, spośród dzieci nieprzyjętych do żłobka sporządza się listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.

W przypadku, gdy dziecko zostanie przyjęte do żłobka, rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do podpisania umowy o świadczenie usług.

  1. Karta zgłoszeniowa
  2. Regulamin

Powrót

Polecane artykuły:


Moja radość

Nasz gminny chór Mi Alegria pod kierunkiem Pani Lidii Świątkowskiej, coraz bardziej się rozwija. Ostatnio mogliśmy wysłuchać wesołego repertuaru podczas promocji książki Pana Arkadiusza Ciec [...]

Spotkanie opłatkowe – zaproszenie dla mieszkańców

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia samorząd naszej gminy organizuje wspólne spotkanie przy wigilijnym stole. Będzie mi szczególnie miło, jeśli zechcą Państwo przyjąć zaproszenie [...]