Zarząd Spółdzielni Handlowo-Rolniczej w Czerniewicach
 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż:

Urząd Gminy w Choceniu informuje, że ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 przez organizacje pożytku publicznego w zakresie:  UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY CHOCEŃ. Bliższe informacje...
Konkursy na oczyszczalnie przydomowe kolejny raz zostały przez Marszałka Województwa odłożone. Wielu z Państwa zgłasza się do gminy z prośbą by oczyszczalnię wykonać szybciej. Będzie taka możliwość jeszcze w tym roku ale tylko około 20 sztuk. Wszystkich chętnych do założenia oczyszczalni w roku...
11 stycznia 2009 roku odbył się XVII Finał WOŚP. W Choceniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz piąty za sprawą sztabu utworzonego przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odpowiedzialność za działania Sztabu przyjął na siebie Pan Michał...

11 stycznia po raz XVII zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! Tym razem będziemy kwestować na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci! W Choceniu gramy po raz piąty pod hasłem "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

Image

Image                                  Image

Wzorem roku ubiegłego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Choceniu dnia 11 stycznia 2009 r. o godz.12.00 odbędzie się turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Choceń Romana Nowakowskiego. Prawo uczestnictwa w turnieju mają zawodniczki i zawodnicy zamieszkujący na terenie Gminy Choceń.

...
  • Tradycyjnie jak co roku samorząd gminy funduje paczki dla wszystkich dzieci i młodzieży uczących się w szkołach i korzystających z przedszkoli na terenie gminy Choceń. Paczki o wartości 10 zł uczniowie otrzymają jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
Od początku kadencji  wybudowaliśmy już 11 km dróg asfaltowych.  To dużo, w stosunku jednak do potrzeb ciągle mało. Staramy się zwiększać co roku zakres robót. Tak będzie i w roku 2009. Planujemy wybudowanie drogi w Lutoborzu. Następnie drogę do Nakonowa Starego z Kuźnic zmienić na inne rozwiązanie.

W dniach 29 i 30 listopada 2008 roku odbyły się uroczystości z okazji 150–lecia powstania oraz 100–lecia budowy obecnej szkoły w Śmiłowicach.
Przygotowania do rocznicy rozpoczęto wiosną. Dzięki pomocy Pana Wójta Romana Nowakowskiego i Rady Gminy w Choceniu w czasie przerwy wakacyjnej udało się odnowić

...
Zbliżają się zawsze oczekiwane święta Bożego Narodzenia. Już po raz drugi odbędzie się jedna wspólna wigilia emerytów, rencistów, kombatantów i sołtysów. Będą także księża ze wszystkich parafii, dyrektorzy szkół i samorządowcy. Uroczystość zaplanowaną na 11 grudnia 2008 r., o godz. 14.00 uświetni...
Zawiadamiamy, że dnia 25 listopada 2008 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy w Choceniu.
Budynek byłej szkoły podstawowej w Lutoborzu o powierzchni użytkowej 770 m², dwie kondygnacje wraz z piwnicą oraz działką o powierzchni 1,2278 ha sprzedamy. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej 500 m od lasu i jeziora – pełna infrastruktura. Stan bardzo dobry. Blisko planowanej...

W roku bieżącym przypada 150 - lecie szkoły oraz 100 – lecie budynku szkoły w Śmiłowicach.
Dzięki pomocy Pana wójta Romana Nowakowskiego i Rady Gminy w Choceniu w czasie przerwy wakacyjnej został odnowiony dach i pomalowana elewacja  budynku szkolnego. Większość klas zostało również pomalowanych

...
Urząd Gminy w Choceniu informuje, że do 26 listopada br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie dotyczy projektów składanych w ramach Osi priorytetowej 5.
Na początku października rozpoczęliśmy remont w budynku OZ w Czerniewicach.Budynek ten był najbardziej z zaniedbanych obiektów należących do samorządu.

W połowie września rozpoczelismy prace związane z budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Choceń w miejscowości Choceń, ul. Włocławska.

Na przełomie września i października mija ostateczny termin składania wniosków przez przedsiębiorców na rozwój firm. Aby otrzymać dofinansowanie należy spełniać kilka warunków:

Wójt Gminy Choceń zaprasza na PIKNIK, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2008r. na stadionie w Choceniu.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku rozpoczęło realizację projektu  pod tytułem „Kurs na aktywność”, współfinansowanego z  EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia...
Od 1 do 15-tego września 2008r., przyjmowane będą wnioski na stypendium dotyczące roku szkolnego 2008/2009. Stypendium przysługuje uczniowi od pierwszej klasy szkoły podstawowej pod warunkiem, że dochód w jego rodzinie nie przekracza 351 złotych na osobę.
Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy pokój...
W lipcu 2008 r. Gmina Choceń zawarła akt notarialny na kupno gruntów rolnych o powierzchni 3,31 ha za kwotę 72.820,00 zł od Pana Arkadiusza Bobrowskiego z przeznaczeniem na działki budowlane – obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
Na terenie gminy odnotowaliśmy już kolejną klęskę suszy, która wyrządziła szkody w uprawach polowych i sadowniczych. Po apelach mieszkańców tut. Urząd Gminy wystosował pismo do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego który uruchomił procedurę składania protokołów posuszowych.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu wraz z Punktem Informacyjnym Przedstawicielstwa we Włocławku zapraszają do udziału w szkoleniu na temat: „Wsparcie przedsiębiorstw w ramach  Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw  Regionalnego

...
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku, w sierpniu rozegrany zostanie turniej piłki nożnej drużyn amatorskich.
Spotkanie organizacyjne przedstawicieli drużyn oraz losowanie grup odbędzie się w dniu 25 lipca 2008 roku o godzinie 18.30  w Gimnazjum w Choceniu.
Zapraszamy na zlot motocykli. Więcej informacji na stronie www.zlotchocen.republika.pl
W dniu 7 czerwca 2008 roku w Nakonowie Starym odbyło się uroczyste otwarcie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego „Strażak”. W uroczystości tej uczestniczył Roman Nowakowski - Wójt Gminy Choceń, Piotr Lewandowicz – Przewodniczący Rady Gminy Choceń, radni Gminy Choceń oraz mieszkańcy Nakonowa Starego i...
Projekt „Nowy zawód – nowe możliwości”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany jest przez partnerstwo firmy INWESTOR – Usługi Szkoleniowe   Ewa Pawlak i Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej...
W dniu 22 czerwca br. odbył się w naszej gminie piknik. Cała impreza miała miejsce na terenie wokół gimnazjum i szkoły podstawowej w Choceniu. Jest co wspominać, bo atrakcji nie było końca.
W związku ze stratami spowodowanymi przez klęskę suszy w gospodarstwach rolnych z terenu całej gminy, w postaci obniżonych plonów głównie upraw zbóż, czy warzyw i owoców Wojewoda Kujawsko- Pomorski uznał naszą gminę za obszar wystąpienia klęski suszy 2008r. Dlatego tut. Urząd uruchamia procedurę...

Gminna Biblioteka Publiczna w Choceniu organizuje koncert Alicji Majewskiej, który odbędzie się w dniu 26.10.2008r. o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej w Choceniu. Bilety w cenie 25 zł do nabycia już od 30.06.2008r. w bibliotece.
Telefon do kontaktu (054)444-72-81 

Wójt Gminy Choceń ZAPRASZA NA  PIKNIK W DNIU 22 CZERWCA 2008 r., który odbędzie się na stadionie w Choceniu. 
Więcej informacji poniżej. 

Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły w Śmiłowicach zapraszają na Festyn "Baw sie bezpiecznie", który odbędzie się 15 czerwca 2008r. na boisku szkolnym w Śmiłowicach. W czasie festynu zapraszamy dzieci i młodzież na II otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Szkoły w Śmiłowicach. 

Zarzad Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiebiorstw Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiebiorstw, Os Priorytetowa 5 Wzmocnienie

...

Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Nasz region” w Śmiłowicach

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach Z A P R A S Z A na PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się dnia 15-06-2008r. GODZ 15.00-20.00.

W dniach 7 i 22 czerwca zapraszamy na pikniki, które odbędą się na terenie naszej gminy.
Szczegółowe informacje poniżej:

Obchody Święta Województwa Kujawsko – Pomorskiego odbędą się w tym roku po raz pierwszy. Okrągły jubileusz dziesięciu lat istnienia województwa stworzył doskonałą okazję do ustanowienia święta, które będzie utrwalało i promowało markę „Kujawsko – Pomorskie”, a także prezentowało niezaprzeczalne walory

...

Urząd Gminy w Choceniu zachęca do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu  z zakresu aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach osi V „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizowanego przez Wydział Rozwoju Lokalnego

...

Informujemy o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na Budowę Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu. Wpłynęło 8 ofert z pośród których został wyłoniony wykonawca, a jest nim Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne REMBUD z Włocławka, który wyżej wymienione prace wykona za kwotę

...

Decyzje na stypendium szkolne można odbierać od dnia 20 maja (po godzinie 12-tej) 2008 roku w Urzędzie Gminy - pokój numer 2.

Wypłata stypendium szkolnego nastąpi w Kasie Banku Spółdzielczego w Kowalu o/Choceń według niżej podanego harmonogramu podziału alfabetycznego:

  • 03 czerwca 2008 roku nazwiska
...
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników nastąpi dnia 26 maja 2008r., w kasie Banku Spółdzielczego w Choceniu. Rolnicy, którzy podali numery kont bankowych, otrzymają pieniądze ze zwrotu podatku akcyzowego na konto do dnia 19 maja 2008r.
Ustawa o podpisie elektronicznym zobowiązywała do stworzenia możliwości składania podań i wniosków do urzędów przez Internet. Od 1 maja br., można przez Internet załatwić wiele spraw.
Na XVIII sesji Rady Gminy w Choceniu w dniu 29.04.2008r., radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Choceń za rok 2007.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 pozytywnie zaopiniowane zostało przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Choceniu oraz...

Sprzedam działki rekreacyjne nad jeziorem w Borzymiu. Dobre dojście do jeziora, duzo zieleni. Od działek do lustra jeziora prowadzi betonowy pomost. Cicha i spokojna okolica. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: tel. (054)284-68-41

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 27 ust. 4 Statutu Gminy Choceń zawiadamiamy, że dnia 29 kwietnia 2008 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy w Choceniu.

Urząd Gminy w Choceniu przyjmuje wnioski na stypendia szkolne do 15-tego maja b.r. Dochód udokumentowany we wniosku  musi być za miesiąc marzec 2008 roku.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składa się do Urzędu Gminy pokój nr 2.

(wniosek - wzór wniosku na stypendium szkolne do pobrania w

...
Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki” informuje wszystkich zainteresowanych, że z końcem kwietnia b. r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ogłosić konkurs na projekty w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Zapewnienie dostępu do...
Uwaga! Sprzedaż działek. Więcej informacji na stronie BIP urzędu http://www.bip.chocen.pl w dziale Aktualności. Zapraszamy.
Urząd Gminy w Choceniu informuje, że ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje pożytku publicznego w zakresie: Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń. Bliższe informacje...

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 77/08 Wójta Gminy – Romana Nowakowskiego z dnia 02 stycznia 2008 r., w składzie:

  • Piotr Lewandowicz – przewodniczący
  • Anna Nitecka
  • Agnieszka Świątkowska

w dniu 2 stycznia 2008 r., podczas wyjazdu terenowego dokonała oceny dekoracji świątecznej w związku z

...