Po pozytywnej akceptacji wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pt: „Pomóż sobie, pomóż innym! Wsparcie zawodowe dla strażaków OSP Gminy Choceń” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu skierowaliśmy 8 strażaków z jednostek OSP Gminy Choceń na kurs prawa jazdy kat. C i C+E.
Harcerze i zuchy z drużyn należących do Hufca Włocławek - Powiat, które działają na terenie Gminy Choceń jak corocznie organizują akcję "znicz".
W dniu 4 listopada 2009 r. (środa) w godz. 9.00 -11.00 w Urzędzie Gminy w Choceniu odbędzie się spotkanie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z lokalnymi przedsiębiorcami w celu zaprezentowania możliwości aplikacyjnych dla firm w ramach Regionalnego Programu...

Gminna Biblioteka Publiczna w Choceniu organizuje koncert zespołu "OTIUM":

Koncert odbędzie się 15.11.2009r. o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej w Choceniu.
Bilety w cenie 5 zł do nabycia w bibliotece.
Tel. 054 444 72 81

Serdecznie zapraszamy.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja i wymiana kotła centralnego ogrzewania w Budynku Ośrodka Zdrowia „oraz z własnych środków wykonano następujące prace budowlane na w/w obiekcie:
  • docieplono
...
          
Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Choceń”. Pierwszy z etapów zakłada wybudowanie 20 sztuk przydomówek.

Zapraszamy na  XXXI Sesja Rady Gminy w Choceniu, która odbędzie się dnia 15 września 2009 roku o godzinie 14.00.

Radni spotykają się w remizie OSP w Choceniu, posiedzenie będzie kontynuowane w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu.

Gmina Choceń wzięła udział w I edycji Powiatowego Konkursu pt.” Zieleń Naszej Małej Ojczyzny”. Konkurs  powstał z inicjatywy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku. Celem konkursu jest propagowanie rozwoju terenów zieleni na obszarze powiatu włocławskiego.
Znamy już 1 uczestnika finału Turniej „O Puchar Wójta Gminy Choceń w piłce nożnej”. Zwycięzcą pierwszej grupy została drużyna uznawana za faworyta - Zjednoczeni Czerniewice.

Wójt Gminy Choceń ZAPRASZA NA  PIKNIK W DNIU 23 SIERPNIA 2009r. na stadionie w Choceniu.

Pragniemy poinformować, że wszyscy wnioskujący o dofinansowanie z programu „ Uczeń na wsi” rozliczyli się w terminie. Łącznie z programu w roku szkolnym 2008/2009 skorzystało 45 uczniów niepełnosprawnych. Jednak według naszej informacji pomoc mogłoby otrzymać prawie 58 osób. Dzięki otrzymanym...
W dniu 04.08.2009 doszło do spotkania kapitanów 6 zgłoszonych drużyn do Turnieju o puchar Wójta Gminy Choceń. Podczas losowania dokonano podziału drużyn na II grupy.
Wszystkie oddziały 7 jednostek OSP z naszej Gminy pokazały swoje umiejętności rywalizując między sobą w różnych konkurencjach sprawnościowych, w czasie Manewrów, które odbyły się 26 lipca w Choceniu. Zachmurzone niebo nie zniechęciło zwolenników sportów strażackich, którzy liczebnie zgromadzili się...

Informujemy, że dnia 30 lipca 2009 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy w Choceniu.

W dniach 21-23 sierpnia 2009r. odbędzie się III Ogólnopolski Zlot Motocykli w Choceniu. Więcej informacji na stronie www.zlotchocen.cba.pl
W związku z wystąpieniem i w tym roku kolejnej anomalii pogodowej w postaci gradobicia i lokalnych podtopień upraw Wójt Gminy Choceń wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat powstałych na skutek w/w zjawisk atmosferycznych.
Zaczął się upragniony dla wszystkich czas wypoczynku. Wolny czas spędzamy głównie nad wodą korzystając nie tylko z kąpieli słonecznych lecz również z ochłody kąpiąc się w jeziorach. Ważne jest by była ona czysta i odpowiadała parametrom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

 W sobotę, 11 lipca malowniczo położony nad rzeką Lubieńką,Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „Strażak w Nakonowie Starym” zamienił się w arenę, na której rywalizowało 6 reprezentacji sołeckich z gminy Choceń.

Już o godzinie 16.00 Nakonowski stadion wypełnił się po brzegi publicznością, która gorąco

...

 

Projekt dotyczący „Przebudowy drogi gminnej Janowo - Choceń o długości 1,795 km”, który został zakończony w grudniu 2008 r., uzyskał akceptację Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Wójt Gminy Choceń
oraz Zarząd Gminny OSP ZAPRASZAJĄ NA  MANEWRY STRAŻACKIE W DNIU 26 LIPCA 2009 r. na stadionie w Choceniu
Wójt Gminy Choceń  Komitet Organizacyjny „Nakonowo Stare” oraz GTS Unia Choceń zaprasza na SOŁTYSIADĘ – pierwszą tego typu imprezę w powiecie włocławskim.

Początek godz.16.00 - Obiekt Sportowo-rekreacyjny „Strażak” Nakonowo Stare.

Wójt Gminy Choceń zaprasza na PIKNIK, który odbędzie się 28 czerwca 2009r. na stadionie w Choceniu.

Przeprowadzone w dniu 7 czerwca br., wybory do Europarlamentu przebiegały na terenie naszej gminy bez zakłóceń. Frekwencja wyniosła zaledwie 11 %, choć do dyspozycji było 8 lokali wyborczych, a w komisjach pracowało 80 osób. 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/611/09 z dnia 28 maja 2009r., podjął pomyślną dla mieszkańców gminy Choceń decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4.430.542 zł dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji...

Szkoła w Choceniu obchodziła 80 rocznica powstania. Mury szkoły stanęły w 1929 roku. Jak na owe czasy był to okazały
budynek, który tylko niewiele zmienił swoje zewnętrzne oblicze. W 1970 r. dobudowano salę gimnastyczną i jej zaplecze a w 1972r. ciąg sanitarny. Od początku była to siedmioklasowa

...

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-341-4/09 – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choceń”. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

W związku z

...
Urząd Gminy w Choceniu oraz Komitet Organizacyjny „Stare Nakonowo” zaprasza drużyny sołeckie Gminy Choceń do udziału w I Choceńskiej Sołtysiadzie Sportowej, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2009 roku w godzinach 15.00 – 24.00 na obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym „Strażak” w Nakonowie Starym.
ZNAK SPRAWY: ZP-341-4/09   -   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CHOCEŃ

Rozpoczęto prace przy budowie zatoki autobusowej w Choceniu ul. Włocławska przy Kościele na gruntach kościelnych. Zadanie to objęte jest programem przebudowy drogi powiatowej relacji Choceń - Włocławek, ale wykonane jest ze środków Urzędu Gminy. Wykonano już większość prac i ustawiono wiatę.

W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, Gmina Choceń realizuje inwestycję pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 190732C Borzymie – Kolonia Borzymie o dł. 1,880 km”. Wartość projektu wynosi 902.661,65 PLN. Źródła finansowania: środki Wojewody (NPPDL –

...
 Z dniem 4 maja 2009 r. Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki rozpoczęła  realizację projektu  pn.
 „Wykształcenie i rozwój ludności podstawą rozwoju LGD Dorzecza Zgłowiączki”, w  ramach  priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na...
Jak napisaliśmy w ostatnim wydaniu Wiadomości Choceńskich zakupiliśmy sadzonki drzewek. Pierwsze zakupiliśmy z  Nadleśnictwa Zamrzenica w powiecie tucholskim, gdzie nabyliśmy 14.800  sztuk sadzonek m.in. olcha, brzoza, sosna, buk, dąb, grab, kasztanowiec, trzmielina, lipa.
W związku z trwającym naborem wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2009 rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję, że:
  • 15 maja będzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków
  • 9 maja (sobota) przyjmowanie wniosków odbywać będzie się od godz. 8 – 16
  • 11 maja – 13 maja przyjmowanie
...

Informujemy, że dnia 28 kwietnia 2009 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy w Choceniu.   

Wiosna już chyba na dobre zagościła na terenie gminy. Jej pierwsze oznaki odnajdziemy w parku w Śmiłowicach (gmina Choceń). Obserwujemy tam wspaniałe zjawisko. Teren parku pokrywa się pięknym dywanem białych kwiatków.

Image

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły Państwu radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Życzy Wójt Gminy Choceń  - Roman Nowakowski

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców wsi, a w szczególności lokalnych liderów, sołtysów i członków organizacji pozarządowych działających na wsi, przedstawicieli samorządów gmin wiejskich i miejsko- wiejskich, a także środowisk wiejskich zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym...
Nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
W dniu 30 marca 2009 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy w Choceniu.

W DNIU 29 MARCA 2009 W SALI OSP ŚMIŁOWICE ODBĘDZIE SIĘ II CHOCEŃSKI TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARKA WOJTKOWSKIEGO POSŁA NA SEJM RP

Wiosna puka do bram. Obnażyła jak na dłoni wszystko co skrzętnie maskowała zima. Nie są to miłe dla oczu obrazki. W szczególności w przydrożnych rowach, na poboczach dróg, w obejściach gospodarskich pokazało się to, co zostało uznane przez ludzi za zbędne: przeróżne śmieci, odpady, zużyte sprzęty,...
Konsorcjum firm Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „TRAKT” i SENER Sp. z o. o. działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy informuje, że w dniu 24 marca 2009r. o godz. 16:00 w stołówce Gimnazjum w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, odbędą
...
Sprawozdanie z działalności PP Choceń oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Choceń w okresie 01.01.2008 - 31.12.2008r. Plik do pobrania w formacie *.zip - pobierz tutaj
W dniu 24 lutego 2009 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Choceniu odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy w Choceniu.
Od niedawna Posterunek Policji w Choceniu dysponuje nowym autem. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą samochód osobowy marki KIA został przekazny przez Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku. W powiecie włocławskim samochody takie otrzymały tylko 2 posterunki (Brześć Kujawski i Choceń). Życzymy...

Na spotkaniu, które odbyło się 6 lutego 2009r. w Gimnazjum w Choceniu w sprawie budowy oczyszczalni przydomowych w gminie wylosowano 20, które jako pierwsze zostaną wybudowane na terenie Gminy Choceń. Oto szczęśliwie wylosowani:

WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH KTÓRE MOŻNA ROZLICZYĆ
W RAMACH PROGRAMU FINANSOWANEGO PRZEZ PFRON W RAMACH PROGRAMU „ UCZEŃ NA WSI”.
Szkoły Podstawowe w Choceniu, Śmiłowicach oraz w Wilkowicach wraz z Gminą Choceń zapewniają, że najmłodsze dzieci w czasie ferii nie będą się nudziły...
Po raz pierwszy Gmina Choceń do programu „ Uczeń na wsi” przystąpiła w roku szkolnym 2007/2008. Liczba wnioskodawców wyniosła wówczas 31 osób. W roku szkolnym 2008/2009 liczba uczniów korzystających z programu wyniosła 45 osób...