piątek, 10 grudzień 2021

Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z przesłaniem ekologicznym na rok 2022

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6959-szkola-podstawowa-im-anny-wajcowicz-w-smilowicach-z-przeslaniem-ekologicznym-na-rok-2022.html
Prężnie działająca Liga Ochrony Przyrody działająca przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz [...] Prężnie działająca Liga Ochrony Przyrody działająca przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach organizuje liczne akcje, wyjazdy i konkursy, których celem jest wzmocnienie świadomości na zagrożenia środowiska naturalnego związane z zanieczyszczeniami spowodowanymi rozwojem cywilizacji oraz odpowiedzialności za stan środowiska każdego z Nas. Na przełomie listopada i grudnia opiekun ligi P.Sylwia Pawłowska wraz z uczniami klasy 8 i 6 ogłosiła w klasach konkurs „Recykling z przesłaniem ekologicznym 2022”. Uczniowie klas 1-3 mieli za zadanie stworzyć pracę plastyczną, zaś klasy 4-8 nakręcić film. Prace uczniów miały zwrócić uwagę na problem rosnącej ilości odpadów produkowanych przez człowieka, konieczności ich segregacji i wytworzenia nawyku segregacji wśród uczniów na każdym etapie szkolnym. 9 grudnia br. odbyło się podsumowanie konkursu. Młodsze klasy przygotowały piękne plakaty, z których zorganizowano wystawę na parterze szkoły. Na apelu podsumowującym konkurs wyemitowano nagrane scenki klas 4-8.  Udział uczniów w konkursach to również możliwość prezentacji umiejętności plastycznych, aktorskich i dziennikarskich. Niewątpliwie nasi uczniowie mają predyspozycje by spełnić się w przyszłości w ww. zawodach. Będziemy dumni oglądając naszych absolwentów w telewizji, teatrze, na ekranach kin. Wszystkie klasy otrzymały kosze do segregacji śmieci, które ufundowało Starostwo Powiatowe we Włocławku i Urząd Gminy Choceń. Ponadto klasa 2 i klasa 8 otrzymały nagrodę specjalną w postaci materiałów dekoracyjnych. Dziękujemy P. Agnieszce Świątkowskiej – Sekretarz Gminy Choceń i P. Mariuszowi Kieszkowskiemu- Naczelnikowi Starostwa Powiatowego we Włocławku za przybycie na podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród naszym uczniom.

Wioletta Krysztoforska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Czytaj więcej...

poniedziałek, 15 listopad 2021

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci P. Ewy Ryniec - Sekretarz naszej szkoły.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6912-z-glebokim-smutkiem-i-zalem-przyjelismy-wiadomosc-o-smierci-p-ewy-ryniec-sekretarz-naszej-szkoly.html
poniedziałek, 15 listopad 2021

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6911-opinia-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-we-wloclawku.html
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie zawieszenia zajęć [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie zawieszenia zajęć edukacyjnych w wariancie tradycyjnym i zastosowania nauczania w formie zdalnej. - pobierz

wtorek, 09 listopad 2021

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6899-dzien-patrona-szkoly-podstawowej-w-smilowicach.html
5 listopada 2020r. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach otrzymała imię Anny Wajcowicz- harcerki, żo [...]

5 listopada 2020r. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach otrzymała imię Anny Wajcowicz- harcerki, żołnierki AK, łączniczki w Powstaniu Warszawskim.

Corocznie – 5 listopada –społeczność szkoły– będzie obchodzić Dzień Patrona.

W tym roku również nie mogło zabraknąć tego ważnego wydarzenia w kalendarzu uroczystości.

Na pierwszych godzinach uczniowie oglądali film o Powstaniu Warszawskim, po czym młodsze klasy przygotowywały prace plastyczne, zaś starsi uczniowie wzięli udział w quizie.  Cała społeczność miała możliwość zwiedzić wystawę poświęconą życiu Anny Wajcowicz przygotowaną przez P.S.Gwardeckiego oraz wystawę prac plastycznych wykonanych przez najmłodsze dzieci. Następnie uczniowie i nauczyciele udali się do Choceńskiego Centrum Kultury na uroczystość.  Na początku w obecności sztandaru odśpiewano hymn szkoły, po czym w czasy życia patronki przeniósł wszystkich zebranych piękny występ uczniów przygotowany przez  p. Elżbietę Lachendrowicz.

Czytaj więcej...

piątek, 05 listopad 2021

Pierwszoklasiści ze w Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach są już pełnoprawnymi uczniami.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6895-pierwszoklasisci-ze-w-szkoly-podstawowej-im-anny-wajcowicz-w-smilowicach-sa-juz-pelnoprawnymi-uczniami.html
27 października odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia klasy I. W obecności zapr [...]

27 października odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia klasy I. W obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów Pierwszaki zaprezentowały  swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne oraz uroczyście ślubowały przed sztandarem szkoły: „ Być dobrymi Polakami i uczniami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość nauczycielom i rodzicom”. Po złożeniu przysięgi Pani Dyrektor Wioletta Krysztoforska pasowała każdego Pierwszoklasistę na Ucznia Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach oraz życzyła uczniom wielu sukcesów w nauce oraz przyjemnego, owocnego i bezpiecznego pobytu w naszej szkole.

Drugą część ceremonii wypełniły życzenia i gratulacje przekazane dzieciom przez pana wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego i panią sekretarz Agnieszkę Świątkowską, przewodniczącą  rady rodziców panią Agnieszkę Bińkowską oraz dyrektor przedszkola w Śmiłowicach panią Wiolettę Czajkowską. Wszyscy życzyli, aby każdy dzień spędzony w szkolnych ławkach oraz na szkolnych korytarzach był wesoły i radosny, a nauka była przyjemnością.      

Na pamiątkę tej uroczystości nasi nowi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz moc upominków  od gości, przedszkolaków, rodziców oraz starszych koleżanek i kolegów. Ten wyjątkowy, pełen wrażeń dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców klasy I.

mgr Anna Kamińska

wychowawczyni klasy I

środa, 14 lipiec 2021

Nowe pomoce dydaktyczne w SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6687-nowe-pomoce-dydaktyczne-w-sp-im-anny-wajcowicz-w-smilowicach.html
Gmina Choceń  w imieniu Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach, złożyła wni [...]

Gmina Choceń  w imieniu Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach, złożyła wniosek o dofinansowanie wyposażenia szkolnych pracowni w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Placówka otrzymała z tego tytułu dofinansowanie w kwocie 75 tysięcy złotych. W ramach otrzymanych środków szkoła zakupi pomoce dydaktyczne do czterech przedmiotów: geografii, biologii, fizyki i chemii. 

W nowym roku szkolnym lekcje z ww. przedmiotów będą ciekawsze. Uczniowie będą korzystać m.in. z mikroskopów stereoskopowych.

Lekcja biologii zostanie wzbogacona o preparaty roślinne, tkankowe i zoologiczne. Sala zostanie wyposażona w model szkieletu człowieka, model czaszki, model oka i płuc, model serca, model układu krwionośnego i trawiennego. Uczniowie dokładniej przyjrzą się wirusom i  bakteriom.

Czytaj więcej...

wtorek, 29 czerwiec 2021

25 czerwca 2021 roku to dzień, który na długo zapadnie w pamięci społeczności Szkoły Podstawowej im Anny Wajcowicz w Śmiłowicach i przybyłych gości.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6661-25-czerwca-2021-roku-to-dzien-ktory-na-dlugo-zapadnie-w-pamieci-spolecznosci-szkoly-podstawowej-im-anny-wajcowicz-w-smilowicach-i-przybylych-gosci.html
Pismo przewodnie - pobierz

Pismo przewodnie - pobierz

Czytaj więcej...

poniedziałek, 21 czerwiec 2021

Śmiłowice po raz 15 były stolicą polskiej poezji

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6646-smilowice-po-raz-15-byly-stolica-polskiej-poezji.html
14 czerwca 2021 r. w remizie OSP w Śmiłowicach w rygorze sanitarnym rozstrzygnięto XV edycję Mi [...]

14 czerwca 2021 r. w remizie OSP w Śmiłowicach w rygorze sanitarnym rozstrzygnięto XV edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach.                                      

Jubileuszowe podsumowanie konkursu uświetnili swoją obecnością: Roman Nowakowski – wójt Gminy Choceń, Aneta Hoffman - Kierownik biura LGD Dorzecza Zgłowiączki, Kamil Kleiba – sekretarz Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń, Pani Grażyna Stokfisz - krewna patrona konkursu Leona Stankiewicza. Do Śmiłowic po raz 15 przyjechali nagrodzeni i wyróżnieni młodzi poeci wraz  z opiekunami i rodzicami z całego regionu. Dzięki przychylności sponsorów organizatorzy przygotowali im wspaniałe nagrody. A nagrodzeni tradycyjnie zaprezentowali zgromadzonym na sali swoje nagrodzone utwory.

Konkurs poetycki organizowany w tak niewielkiej miejscowości jak Śmiłowice w Gminie Choceń na Kujawach jest fenomenem na mapie literackiej Polski. Od 14 lat swoje utwory do szkoły w Śmiłowicach przysyłają uczniowie ze szkół całej Polski. Pomysłodawca i organizator konkursu wieloletni dyrektora  a obecnie nauczyciel miejscowej szkoły Sławomir Gwardecki od 14 lat stara się z powodzeniem zapewnić ze swojej strony rzetelną ocenę nadesłanych setki prac i odpowiednie nagrody.

Czytaj więcej...