wtorek, 03 kwiecień 2018

Składanie wniosków już trwa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4670-skladanie-wnioskow-juz-trwa.html
Gmina Choceń informuje, że w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 1 można pobrać wniosek o oszacowanie [...] Gmina Choceń informuje, że w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 1 można pobrać wniosek o oszacowanie szkód powstałych na skutek ujemnych skutków przezimowania. Wnioski będą zbierane do dnia 23.04.2018r. Więcej informacji u Pana Tomasz Sikorskiego na miejscu lub telefonicznie 54 284 66 17.
wtorek, 03 kwiecień 2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – wynik zapytania ofertowego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4669-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego-w-swietlicach-na-terenie-gminy-chocen-wynik-zapytania-ofertowego.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej [...]
logo leaderr 08b8a
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej zapytania ofertowego pn „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – wyposażenie znak sprawy: SDR.271.2.2018.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena oraz okres gwarancji.
Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 5
CLIMA SERWIS Przemysław Han, Jarantowice 17, 87-850 Choceń,
Cena: 38 376,00 zł
Liczba pkt: 52,38
okres gwarancji 48 miesięcy
Liczba pkt: 32,00
Łączna liczba pkt: 84,38
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:
Oferta nr 1 DRZEWIARZ-BIS Sp. Z o.o.   Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno
Cena: 33 505,20 zł,
Liczba pkt: 60,00
Okres gwarancji: 24 miesiące.
Liczba pkt: 16,00
Łączna liczba pkt: 76,00
Oferta nr 2 Biuro Inżynieryjne „ DOT” Tomasz Dubiecki, Ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino
Cena: 67 650,00 zł,
Liczba pkt: 29,71
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Liczba pkt: 32,00
Łączna liczba pkt: 61,71
Oferta nr 3 DecoMart Jan Nowacki, Ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice
Cena: 43 695,75 zł
Liczba pkt: 46,00
Okres gwarancji: 30 miesięcy
Liczba pkt: 20,00
Łączna liczba pkt: 66,00
Oferta nr 4 Hurtownia Sportowa KAL- SPORT, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów
Cena: 57 810,00 zł
Liczba pkt: 34,77
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Liczba pkt: 40
Łączna liczba pkt: 74,77
Oferta nr 6 UNIGASTRO Barbara Puć, Ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław
Cena: 50 522,25 zł
Liczba pkt: 39,79
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Liczba pkt: 40
Łączna liczba pkt: 79,79

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4654-ogloszenie-12.html
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.03.2018 r. (Wielki Piątek)  Urząd Gminy w Ch [...]
Uprzejmie informujemy,
iż w dniu 30.03.2018 r. (Wielki Piątek) 
Urząd Gminy w Choceniu
będzie czynny do godz. 12:00,
kasa w Urzędzie do godz. 11:00.
kasa w Banku do godz. 14:30.
piątek, 30 marzec 2018

Nowe odcinki oświetlenia drogowego na terenie Gminy Choceń.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4666-nowe-odcinki-oswietlenia-drogowego-na-terenie-gminy-chocen.html
W ramach zawartej umowy z Energa Oświetlenie o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na te [...] W ramach zawartej umowy z Energa Oświetlenie o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Choceń wykonano w roku bieżącym oświetlenie drogowe         w następujących miejscowościach:
1.    Borzymie ( Kolonia Borzymie ) w ilości 8 opraw.
2.    Wichrowice ( przy drodze od Śmiłowice do Wichrowic ) w ilości 7 opraw.
3.    Krukowo ( droga za Panem Grzegorzem Chudzińskim ) w ilości 3 oprawy.

Czytaj więcej...

czwartek, 29 marzec 2018

Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne w parkach w Śmiłowicach i Czerniewicach.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4668-nowe-place-zabaw-i-silownie-zewnetrzne-w-parkach-w-smilowicach-i-czerniewicach.html
W ostatnich dniach zakończył się montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych w p [...]
loga1 929a4

W ostatnich dniach zakończył się montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych w parkach w Czerniewicach (przy piekarni) i Śmiłowicach. W ramach operacji realizowanej przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń pt.” "Budowy infrastruktury rekreacyjnej w parkach w Śmiłowicach i Czerniewicach" zakupiono sprzęt stanowiący elementy siłowni zewnętrznej takie jak biegacz pojedynczy, orbitek pojedynczy, wioślarz pojedynczy, wyciąg górny i krzesło do wyciskania, jeździec które znajdują się w parku w Śmiłowicach. Do parku w Czerniewicach zakupiono następujące sprzęty: biegacz pojedynczy, orbitek pojedynczy, twister i surfer oraz wyciąg górny i krzesło do wyciskania. Zainstalowano także elementy placu zabaw takie jak karuzele, huśtawka wagowa, które zostały umiejscowione w Śmiłowicach oraz huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, karuzela i zestaw zabawowy wykonany z drewna impregnowanego, które znajdują się w parku w Czerniewicach. W skład zestawu zabawowego wchodzą: wysoka wieża z dachem dwuspadowym, duża zjeżdżalnia, rura strażacka, trap łączący, podest h90, zjeżdżalnia, trap wejściowy z poręczami, belka balansująca. W Czerniewicach przy siłowni zewnętrznej postawiono także lampę solarną z czujnikiem zmierzchu i ruchu w celu oświetlenia miejsca rekreacji i wypoczynku po zmroku.

Czytaj więcej...

środa, 28 marzec 2018

Z sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4662-z-sesji-rady-gminy-chocen.html
Na XXXII sesji Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności PP Choceń, informację o stanie [...] Na XXXII sesji Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności PP Choceń, informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń oraz sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach:
1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2018 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
2)    określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2018 rok;
3)    uznania terenu na obszarze Gminy Choceń za park gminny – park w miejscowości Choceń;
4)    nadania nazwy ulicy w Choceniu – ulica Jodłowa;
5)    ustalenia okręgów wyborczych – dokonano zmian w zakresie uaktualnienia o nazwy nowych i zmienionych nazw ulic;
6)    udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu chodników przy drogach powiatowych – będą budowane chodniki w Kuźnicach oraz Szczytnie i Borzymowicach;
7)    przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w Przedszkole Samorządowe i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – od maja planowane jest przekształcenie oraz utworzenie zespołu;   

Czytaj więcej...

środa, 28 marzec 2018

Sprawozdanie z bezpieczeństwa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4661-sprawozdanie-z-bezpieczenstwa.html
Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w Choceńskim Centrum Kultury była poświęcona zaga [...] Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w Choceńskim Centrum Kultury była poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w naszej gminie. Kierownik Posterunku Policji w Choceniu st. asp. Grzegorz Safianowski, złożył sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy za rok ubiegły. PP w Choceniu, który obejmuje gminę Choceń i Boniewo podlega w strukturze pod Komisariat Policji w Kowalu. Kierownik Posterunku Policji ocenia ubiegły rok jako dobry i bezpieczny na mieszkańców gminy Choceń.

W 2017 r., w gminie Choceń z 129 stwierdzonych przestępstw wykryto 80 (w roku 2016 z 111 stwierdzonych, wykryto 72). Jest tych przestępstw więcej, a wskaźnik wykrywalności to 62,02 (wykrywalność w roku 2016 to 64,29 %, czyli była niższa o 2,27 %).

Czytaj więcej...

wtorek, 27 marzec 2018

Spotkanie z sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4660-spotkanie-z-soltysami.html
Sołtysi na ostatnim spotkaniu zapoznali się z działalnością  Gminnej Spółki Wodnej w Cho [...] Sołtysi na ostatnim spotkaniu zapoznali się z działalnością  Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu za rok ubiegły, sprawozdaniem finansowym, planem działalności na bieżący rok oraz udzielili Zarządowi absolutorium. Ponadto Pan Wójt Gminy Roman Nowakowski oraz kierownicy referatów w UG omówili bieżące sprawy związane z realizowanymi przez samorząd gminy Choceń zadaniami i inwestycjami.
wtorek, 27 marzec 2018

Harcerze na spotkaniu z Prezydentem RP

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4659-harcerze-na-spotkaniu-z-prezydentem-rp.html
W miniony wtorek, 20 marca 2018r. w Brusach odbyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy  z [...] W miniony wtorek, 20 marca 2018r. w Brusach odbyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy  z ponad 300 wolontariuszami oraz przedstawicielami służb i organizacji, którzy byli zaangażowani w akcję likwidacji skutków nawałnicy w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim w sierpniu 2017 r.Naszą gminę i Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego reprezentowała dwójka instruktorów ZHP z Chocenia: phm. Piotr Jankowski i phm. Michał Ryniec oraz przedstawiciel komendy phm. Eliza Zaborowska  – główni organizatorzy sierpniowej zbiórki niezbędnych rzeczy dla poszkodowanych w nawałnicy. Dzięki wsparciu wielu z Państwa udało się dostarczyć do potrzebujących narzędzia do prac przy usuwaniu skutków nawałnicy, plandeki i folie, środki czystości i żywność.

Czytaj więcej...

wtorek, 27 marzec 2018

Wyniki i Podziękowania VI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4655-wyniki-i-podziekowania-vi-wojewodzkiego-festiwalu-piosenki-obcojezycznej-w-choceniu.html
23 marca 2018 br. odbył się VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu. Na konkurs [...] 23 marca 2018 br. odbył się VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu. Na konkurs przybyli uczniowie wraz z opiekunami z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Tegoroczny festiwal został objęty po raz kolejnym honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej...