ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Toruniu - planowane wyłączenia prądu!

Gmina Boniewo, Gmina Choceń, Miasto i Gmina Radziejów odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej BONIEWO 1, 3, OSIEDLE, PARUSZEWICE, ŁĄKI ZWIASTOWE 1, 2, ŁĄKI MARKOWE A, B, WÓLKA PARUSZEWSKA 27.03.2019 08:00-11:00