środa, 11 styczeń 2023

SP Choceń - Wigilia 2022/23

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7553-sp-chocen-wigilia-2022-23.html
Autor relacji: Agata Wąsikowska https://youtu.be/3js7uF-cYbc

Autor relacji: Agata Wąsikowska

https://youtu.be/3js7uF-cYbc

środa, 21 grudzień 2022

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Choceniu w konkursie „KUJAWSKO-POMORSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7526-sukcesy-uczniow-szkoly-podstawowej-w-choceniu-w-konkursie-kujawsko-pomorska-szopka-bozonarodzeniowa.html
15 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu odbyło się p [...]

15 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu odbyło się podsumowanie konkursu „KUJAWSKO-POMORSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”. W konkursie poddano ocenie 245 prac z 52 szkół.  Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń klasy IIa SP Choceń -Jan Dalmann , który otrzymał Nagrodę Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, zaś praca ucznia klasy IIa SP Choceń -Kuby Jóźwiaka  została wyróżniona.

Zwycięzcom gratulujemy! 

Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2281#photos:album:1568

środa, 21 grudzień 2022

Sukcesy wokalistek ze Szkoły Podstawowej w Choceniu w IX Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Świątecznej

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7525-sukcesy-wokalistek-ze-szkoly-podstawowej-w-choceniu-w-ix-miedzyszkolnym-konkursie-piosenki-swiatecznej.html
16 grudnia 2022r. odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Piosenki Świątecznej w Szkole Podstawowej [...]

16 grudnia 2022r. odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Piosenki Świątecznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku. Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Choceniu, w konkursie reprezentowały: Anna Łukaszewicz, Amelia Karska, Lena Ćwiklińska, Joanna Karska. W tym roku w konkursie brało udział prawie 60 wykonawców. Poziom był bardzo wysoki, a nasze uczennice bardzo pięknie zaprezentowały się w świątecznych utworach.

W kategorii klas III-V – Anna Łukaszewicz zdobyła I miejsce, Lena Ćwiklińska po zaśpiewaniu nastrojowej kolędy „Jezus Malusieńki” została zaproszona do koncertu świątecznego, który odbędzie się w styczniu w Centrum Integracji w Smólniku. 

Bardzo dziękuję p. Dominice Karskiej i p. Szymonowi Łukaszewiczowi za opiekę nad dziewczynkami podczas konkursu i podróży.

Zdjęcia pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2272#photos:album:1567

K. Kurkiewicz-Błaszczyk

wtorek, 15 listopad 2022

Program Edukacji Antytytoniowej ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7473-program-edukacji-antytytoniowej-czyste-powietrze-wokol-nas-w-przedszkolu-samorzadowym-w-choceniu.html
W roku szkolnym 2022/23 w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu realizowane są zajęcia z programu e [...] W roku szkolnym 2022/23 w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu realizowane są zajęcia z programu edukacji antytytoniowej ,,Czyste Powietrze Wokół Nas". Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
4. Rozróżnianie w naszym otoczeniu dymów różnego pochodzenia i szkodliwego ich wpływu na nasze zdrowie i środowisko.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach przyswajając wiadomości na temat szkodliwości dymu tytoniowego dla naszego zdrowia, wykonują prace plastyczne, śpiewają piosenki na temat jak dbać o zdrowie i środowisko przyrodnicze.
Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”. Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka. Warto obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=1xtdsRmoveg&t=4s
[Krystyna Pawlicka, Monika Dengusiak, Agnieszka Kazimierska]
wtorek, 15 listopad 2022

Uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7472-uroczysta-akademia-z-okazji-swieta-odzyskania-niepodleglosci-w-szkole-podstawowej-w-choceniu.html
Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielk [...] Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia, na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości. Także i w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu 10 listopada 2022r. odbyła się z tej okazji akademia. W uroczystym apelu, wzięli udział uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście. Uczniowie przedstawili program muzyczno - artystyczny o patriotycznym charakterze pt. „Polsko, nie jesteś już niewolnicą”. Około godziny 11:11 wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn narodowy. 11 listopada 1918 roku był pierwszym dniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli i nieobecności na mapie Europy, Polska stała się samodzielnym państwem. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Na zakończenie uroczystości, pani dyrektor Anna Pawłowska podziękowała nauczycielom i uczniom za piękne występy i cenną lekcję historii, która była także ważnym źródłem informacji o trudnych losach naszej Ojczyzny. Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2230#photos:album:1526

Katarzyna Kurkiewicz - Błaszczyk
Julia Słowińska
Magdalena Domżał
wtorek, 08 listopad 2022

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7460-slubowanie-uczniow-klas-pierwszych-szkoly-podstawowej-im-janusza-korczaka-w-choceniu.html
26 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyła się uroczysto [...]

26 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców i wychowawców.

Po powitaniu zaproszonych gości pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny. Wykazali się wiedzą na temat naszej ojczyzny, nauki szkolnej oraz zasad ruchu drogowego.

Bardzo ważnym i doniosłym momentem uroczystości było złożenie ślubowania  na sztandar szkoły. Aktu pasowania na uczniów dokonała Pani Dyrektor. W tym momencie najmłodsi zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu. Na pamiątkę tego wydarzenia bohaterom dnia wręczono pamiątkowe dyplomy.

Oprócz gorących życzeń pierwszoklasiści otrzymali mnóstwo upominków od Pani Dyrektor, zaproszonych gości, rodziców oraz koleżanek i kolegów z oddziałów przedszkolnych, klas drugich i trzecich.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście oraz uczniowie klas pierwszych udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2229#photos:album:1520

środa, 02 listopad 2022

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Choceniu korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7452-uczniowie-szkoly-podstawowej-im-j-korczaka-w-choceniu-korzystaja-ze-sprzetu-zakupionego-w-ramach-programu-laboratoria-przyszlosci.html
Październik to czas intensywnej pracy w szkole. Jednak dzięki sprzętowi pozyskanemu w ramach prog [...] Październik to czas intensywnej pracy w szkole. Jednak dzięki sprzętowi pozyskanemu w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" nauka stała się przyjemniejsza i bardziej atrakcyjna dla uczniów. Klasy IVa i IVb podczas lekcji muzyki utrwalały nazwy i brzmienie dźwięków gamy C-dur. W pracy dzielnie pomagał im GeniBot. W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Z okazji tego święta w naszej szkole odbył się Przegląd Muzycznych Talentów. Dużym zaskoczeniem dla uczestników przeglądu, były nagrody wydrukowane na drukarce 3D – Klucz Wiolinowy, który służy jako podstawka pod telefon.

Czytaj więcej...

środa, 02 listopad 2022

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka brali udział w zajęciach w ramach projektu „Hooop Spoort”.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/7451-uczniowie-klas-iv-vi-szkoly-podstawowej-im-j-korczaka-brali-udzial-w-zajeciach-w-ramach-projektu-hooop-spoort.html
Hooop Spoort to projekt edukacyjno-sportowy, którego uczestnikami są dzieci ze szkół podstawowyc [...] Hooop Spoort to projekt edukacyjno-sportowy, którego uczestnikami są dzieci ze szkół podstawowych klas IV-VI . Wiodącym celem projektu jest promocja aktywności ruchowej przy wykorzystaniu form lekkoatletycznych. Zajęcia odbywają się w halach sportowych lub na innych obiektach sportowych. Wyróżnikiem projektu jest aspekt historyczny przybliżający najwybitniejsze postacie lekkiej atletyki oraz prezentacja materiałów z największych światowych imprez lekkoatletycznych. Podczas wydarzenia dzieci spotykają się z obecnymi gwiazdami lekkiej atletyki, które podczas warsztatów przedstawiają dzieciom najważniejsze osiągnięcia największych polskich lekkoatletów, jak i własne.

Czytaj więcej...