czwartek, 03 styczeń 2019

Orszak Trzech Króli w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5184-orszak-trzech-kroli-w-choceniu.html
W dniu 6 stycznia 2019 roku w Choceniu odbędzie się Orszak Trzech Króli. Choceńskie Centrum Kult [...] W dniu 6 stycznia 2019 roku w Choceniu odbędzie się Orszak Trzech Króli. Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka, Parafia Św. Idziego w Choceniu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka zaprasza wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału.

Orszak w Choceniu od 3 lat jest oficjalnie zarejestrowany na ogólnopolskiej stronie www.orszak.org i razem z ponad 420 innymi miejscowościami mieszkańcy mogą czynnie wziąć udział w największych jasełkach na świecie. Każdy uczestnik otrzyma orszakową koronę.
Obchody Święta Trzech Króli rozpocznie msza święta w kościele w Choceniu, która odbędzie się o godz. 11.30. Po mszy uroczysty korowód przemaszeruje ulicami Chocenia do Centrum Kultury na tradycyjny koncert kolęd.

Czytaj więcej...

czwartek, 03 styczeń 2019

Kolejna inwestycja z dofinansowaniem zakończona - ścieżka pieszo-rowerowa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5269-kolejna-inwestycja-z-dofinansowaniem-zakonczona-sciezka-pieszo-rowerowa.html
Zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne dotyczące projekt: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na [...]
logo RPO f785c

Zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne dotyczące projekt: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem na poziomie 68%. Wybudowana ścieżka zlokalizowana jest wzdłuż ulic: Północna, Jarantowicka, Spacerowa i łączy się z istniejącą ścieżką do jeziora Choceńskiego. Zadanie inwestycyjne dotyczyło budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,699 km zgodnej ze standardami wojewódzkimi w zakresie dróg rowerowych m.in przez szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego, ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak najważniejszym zadaniem powstałej infrastruktury jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, głównie emisji CO2. W ramach zadania powstała infrastruktura w postaci ścieżki o nawierzchni bitumicznej oznakowanej pionowo i poziomo, wykonane zostało odwodnienie, dostosowane zostały zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych. Bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ma utworzenie azylu na ul. Jarantowickiej i barier ochronnych przy utworzonym nasypie po prawej stronie ul. Północnej. W ramach budowy ścieżki wykonano wszelkie prace pomiarowe i roboty ziemne w tym zagospodarowanie zieleni.

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5170-informacja-41.html
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny do godz. [...]

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy w Choceniu
będzie czynny do godz. 12:00, kasa UG do godz. 10:30, kasa w Banku do godz. 11:00Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2018 r. Urząd Gminy w Choceniu
będzie czynny do godz. 12:00, kasa UG do godz. 9:30, kasa w Banku do godz. 11:00
poniedziałek, 31 grudzień 2018

Życzenia

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5180-zyczenia-2.html
Sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, spokoju i pomyślności na 2019 rok życzą Wójt G [...]

Sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, spokoju i pomyślności na 2019 rok życzą Wójt Gminy Roman Nowakowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski
 
czwartek, 27 grudzień 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018/EFS/PG

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5187-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2018-efs-pg.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwo [...] efsii przyciete 3d0e5 8ae44Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018/EFS/PG

TYP PROJEKTU: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
  1. usług wzajemnościowych, samopomocowych,
  2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
  3. i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej
i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna treść ogłoszenia - czytaj
czwartek, 27 grudzień 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018/EFS/PG

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5188-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3-2018-efs-pg.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwo [...] efsii przyciete 3d0e5 0aa3eStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 3/2018/EFS/PG

TYP PROJEKTU: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: świetlice środowiskowe ( w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in. : rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy).


ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Świetlice środowiskowe

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej
i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna treść ogłoszenia - czytaj
poniedziałek, 24 grudzień 2018

List do Świętego Mikołaja –sukcesy uczniów SP Choceń w konkursie literackim

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5178-list-do-swietego-mikolaja-sukcesy-uczniow-sp-chocen-w-konkursie-literackim.html
Muzeum Narodowe w Szczecinie 13 grudnia 2018 r. ogłosiło wyniki konkursu na najciekawszy list do [...] Muzeum Narodowe w Szczecinie 13 grudnia 2018 r. ogłosiło wyniki konkursu na najciekawszy list do Świętego Mikołaja. Pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu zostało w tym konkursie nagrodzonych. Organizatorzy podkreślili, że listy naszych dzieci były napisane wyjątkowo ciekawie  i niezwykle estetycznie oraz bezbłędnie pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo uczennice – Weronika Lewandowska i Maja Warchlewska z klasy IV B, a za nimi uplasowali się: Nicola Szałczyńska – IV B oraz Adam Andrzejewski  i Szymon Młynarkiewicz z klasy IV A.
Gratulujemy!

List do Świętego Mikołaja 7a9f8
czwartek, 20 grudzień 2018

BUDŻET GMINY CHOCEŃ NA 2019 ROK UCHWALONY

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5177-budzet-gminy-chocen-na-2019-rok-uchwalony.html
Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Choceń na 2019 rok. Budżet gm [...] Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Choceń na 2019 rok. Budżet gminy jest budżetem niezrównoważonym. Planowany deficyt budżetu Gminy określa kwota 511.662,86 zł. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 34.589.946,04 zł, z tego:
- 30.775.430,24 zł to dochody bieżące, a
- 3.814.515,80 zł to dochody majątkowe.

Strona wydatków budżetu stanowi kwotę 35.101.608,90 zł, z tego:
- 29.000.880,08 zł to wydatki bieżące, a
- 6.100.728,82 zł to wydatki inwestycyjne.

Przychody budżetu Gminy zamykają się kwotą 1.591.000,89 zł, natomiast rozchody wynoszą 1.079.338,03 zł.

W budżecie gminy na 2019 rok planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.591.000,89 zł. Według planu budżetu gminy na 2018 rok oraz uchwalonego budżetu na 2019 rok planowany stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 8.182.487,85 zł, co stanowi 23,65% planowanych dochodów na 2019 rok.

Uchwała Rady Gminy Choceń nr II/16/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na 2019 rok będzie opublikowana na stronie www.bip.chocen.pl
czwartek, 20 grudzień 2018

Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5172-nowe-place-zabaw-i-silownie-zewnetrzne.html
Podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn „Dostawa i mon [...] Bez tytułu c5cfaPodpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych i elementów placów zabaw w Choceniu.” Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania planujemy zakup następujących elementów: biegacz wolnostojący, twister + słup + wahadło, rower, piramidę, huśtawkę podwójną metalową, trzy zestawy zabawowe, karuzelę tarczową z siedzeniami oraz huśtawkę podwójną metalową. Elementy będą rozmieszczone w trzech miejscach w Choceniu przy urzędzie gminy, parku oraz na plaży. Przewidywany termin realizacji zadania to rok 2019.
czwartek, 20 grudzień 2018

Zaproszenie na zajęcia

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5446-zaproszenie-na-zajecia.html
Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju obszaru Gminy Choceń, poprzez wyposażenie [...]
loga prow ue bf58d

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju obszaru Gminy Choceń, poprzez wyposażenie Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: organizacja zajęć artystycznych.

Inicjatywy społeczne w CCK-B

Od stycznia 2019 r. zapraszamy do Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka na zajęcia: senior w sieci, grupa wokalna, dziecięcy zespół folklorystyczny, chór gminny. Szczegóły dotyczące planu zajęć znajdują się na stronie www.cck.chocen.pl oraz pod nr tel. 54 444 72 81. Podczas realizacji różnego rodzaju inicjatyw społecznych będzie służył sprzęt i wyposażenie które zakupione zostanie w ramach operacji pn „Wyposażenie Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka”. Zakupiony zostanie do centrum kultury: ekran elektryczny projekcyjny, projektor, mikser cyfrowy, stagebox cyfrowy, 60 krzeseł, 8 jednostek komputerowych z monitorami. Biblioteka natomiast zyskała 37 regałów bibliotecznych, szafę dwuelementową z drzwiami przesuwnymi oraz 3 wieszaki. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju obszaru Gminy Choceń, poprzez wyposażenie Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka.
wtorek, 18 grudzień 2018

Uratujmy nóżki Lenki!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5169-uratujmy-nozki-lenki.html
Lenka choruje na rzadką chorobę — artrogrypozę — która powoduje ogromne wykrzywienie rącz [...] Lenka choruje na rzadką chorobę — artrogrypozę — która powoduje ogromne wykrzywienie rączek i nóżek. Nasza córeczka nie może stanąć na własnych nogach, a jej jedyną szansą jest operacja w niemieckiej klinice. Niestety, obydwoje z mężem nie pracujemy: ja cały czas zajmuję się Lenką, a mąż jest niepełnosprawny — nie ma lewej ręki. Nasza sytuacja jest dramatyczna, bo bez ludzi dobrej woli nie poradzimy sobie i nie będziemy w stanie pomóc naszej małej iskierce, która chciałaby biegać ze swoimi rówieśnikami...
poniedziałek, 17 grudzień 2018

Nowy odcinek gazociągu na terenie gminy Choceń w trakcie projektowania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5168-nowy-odcinek-gazociagu-na-terenie-gminy-chocen-w-trakcie-projektowania.html
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. podpisała umowę z firmą OTS-IP sp.z.o.o. na w [...] Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. podpisała umowę z firmą OTS-IP sp.z.o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „ Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów ETAP I Gustorzyn- Leśniewice”.

Przedmiotowa inwestycja została objęta tzw. „ specustawą gazową „ zgodnie z ustawą  o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu LNG.

Czytaj więcej...