środa, 05 wrzesień 2018

Śpiewanie dla dorosłych od września (chór)

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4967-spiewanie-dla-doroslych-od-wrzesnia-chor.html
Myślałeś o śpiewaniu, ale nie miałeś okazji?? Jeśli chcesz w twórczy sposób spędzić czas [...]
Myślałeś o śpiewaniu, ale nie miałeś okazji??
Jeśli chcesz w twórczy sposób spędzić czas, to zapraszamy na muzyczną przygodę
z chórem w Choceńskim Centrum Kultury.
Nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego ani znać nut.
Nabór do chóru już od dziś pod nr telefonu 696 357 193 lub w CCK-u.
 ZAPRASZAMY :)
środa, 05 wrzesień 2018

Susza 2018

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4966-susza-2019.html
Skala szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska pogodowego jakim jest susza poczyni [...]
Skala szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska pogodowego jakim jest susza poczyniła duże straty w uprawach, a co za tym idzie tegoroczne zbiory będą dużo mniejsze. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego
o zatwierdzenie składu komisji, która dokonała oszacowania strat w uprawach. Sporządzone zostały stosowne protokoły, które zostały przekazane do Wojewody celem ich sprawdzenia. Czekamy na ich zatwierdzenie. Następnie poprosimy rolników o złożenie podpisów na protokole. Raz jeszcze trafią do wojewody w celu zatwierdzenia wysokości strat. Przewidujemy, że będziemy mogli wydać protokoły w celu złożenia do ARiMR we Włocławku w ostatnim tygodniu września. Termin składania wniosków upływa 28 września br.

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na  1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc będzie udzielana:                                                                                               
  1. a) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  2. b) w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.
Czasu jest coraz mniej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Robimy wszystko by każdy kto złożył wniosek otrzymał pomoc finansową. Nie wszystko zależy od samorządu. Jesteśmy uzależnieniu od innych, a pewnych spraw nie przeskoczymy i nie na wszystkie sprawy mamy wpływ. Mówimy tutaj o bardzo szybkim wyznaczeniu terminu składania wniosków, który ogłosił Pan Minister nie patrząc czy protokoły są już zatwierdzone przez Wojewodę
i potwierdzone przez komisję. Nadmieniamy, że komisja oszacowała straty u około 440 rolników. Także skala zjawiska i zakres prac jest ogromny.
wtorek, 04 wrzesień 2018

Święto w OSP Czerniewice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4965-swieto-w-osp-czerniewice.html
Czas szybko płynie. I tak od 90 lat strażacy ochotnicy jednostki w Czerniewicach, w dzień i w noc [...] Czas szybko płynie. I tak od 90 lat strażacy ochotnicy jednostki w Czerniewicach, w dzień i w nocy niosą pomoc i śpieszą na ratunek. W dniu 1 września 2018 r., obchodzili swoje święto. W intencji Druhów Strażaków uroczystą Mszę św. odprawił proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Czerniewicach ks. Tomasz Król. Został także złożony meldunek, przegląd pododdziałów, podniesiono flagę państwową na maszt oraz przedstawiono historię jednostki. Poświęcono i nadano nowy sztandar jednostce oraz dokonano wręczenia medali, odznaczeń i okolicznościowych podziękowań. OSP Czerniewice ma wielu przyjaciół, którzy licznie uczestniczyli w uroczystościach.  

Wiecej zdjęć mozna obejrzeć na stronie: http://www.kujawy.media.pl/index.php/powiat-wloclawski/19134-nowy-sztandar-na-90-lecie-osp-czerniewice
dc80c strazchocen201800237 f918a
wtorek, 04 wrzesień 2018

Witaj szkoło!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4964-witaj-szkolo.html
Dnia 3 września 2018 roku uczniowie szkół położonych na terenie gminy rozpoczęli kolejny rok s [...] Dnia 3 września 2018 roku uczniowie szkół położonych na terenie gminy rozpoczęli kolejny rok szkolny. W roku szkolnym 2018/2019, w szkołach podstawowych naukę rozpocznie731 uczniów, z czego: - 437 uczniów Szkoły Podstawowej w Choceniu, - 206 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowicach -88 uczniów Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. W przedszkolach natomiast swoją przygodę zapoczątkuje 190 dzieci. Nowy rok szkolny oznacza nie tylko spotkanie kolegów, z którymi nie zawsze można było się zobaczyć w wakacje, ale również powrót do nauki i nowych obowiązków. Na inauguracji oprócz uczniów oraz grona pedagogicznego obecni byli także rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Uroczystość poprzedziła msza św. sprawowana przez naszych kapłanów w intencji dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
wtorek, 04 wrzesień 2018

Zaproszenie na obchody 79 rocznicy Bitwy pod Szczytnem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4963-zaproszenie-na-obchody-79-rocznicy-bitwy-pod-szczytnem.html
Wójt Gminy Choceń Wójt Gminy Boniewo 1 1becf
poniedziałek, 03 wrzesień 2018

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4961-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen-3.html
Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz [...] Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 5 września 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne:
      - Stwierdzenie quorum.
      - Powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.
      - Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
4. Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Choceń
poniedziałek, 03 wrzesień 2018

Dożynki 2018 w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4960-dozynki-2018-w-smilowicach.html
W tym roku dziękowaliśmy za plony w niedzielę 2 września br. w Śmiłowicach. Barwnym korowodem [...] W tym roku dziękowaliśmy za plony w niedzielę 2 września br. w Śmiłowicach. Barwnym korowodem wszystkie delegacje z wieńcami przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Śmiłowic alejkami parku w Śmiłowicach udały się na miejsce, gdzie rozpoczęło się misterium symbolicznego przekazania tegorocznych plonów Władzom Gminy przez Starostów Dożynek Panią Annę Dorsz z Wilkowic i Pana Artura Skoczylasa z Bodzanówka. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji rolników celebrowana przez ks. Krystiana Michalaka, ks. Tomasza Króla oraz ks. Tadusza Funka. 
Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przystąpiło aż siedem wieńców: KGW ze Śmiłowic, KGW z Wichrowic, sołectwa Nakonowo Stare, KGW Szczutkowa i Lutoborza„Niezapominajka”, KGW Szczytno oraz Zespółu Śmiłowiónki i Gminy Choceń. Komisja stanęła przed nie lada dylematem, ponieważ wszystkie wieńce prezentowały się znakomicie. Ostatecznie zwyciężył wieniec przygotowany przez KGW Wichrowice. Każdy wieniec to symbol ogromnego trudu i poświęcenia rolnika, aby chleba nie zabrakło żadnej rodzinie. 

Czytaj więcej...

poniedziałek, 03 wrzesień 2018

Nowe kosze w GOSiR

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4955-nowe-kosze-w-gosir.html
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu wyposażył się w profesjonalne kosze podwieszane z n [...] Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu wyposażył się w profesjonalne kosze podwieszane z napędem elektrycznym. Są one przymocowane do konstrukcji nośnej sufitu i sterowane za pomocą pilota. Dotychczas na hali znajdowały się kosze najazdowe, mniej funkcjonalne i trudne do rozstawiania w szczególności na lekcjach wychowania fizycznego. Stare kosze zostały zabrane przez firmę Pesmenpol i ich cena została odjęta od kosztów nowych tablic.


piątek, 31 sierpień 2018

Wojciech Cejrowski w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4953-wojciech-cejrowski-w-choceniu.html
To był niezapomniany wieczór. Publiczność zgromadzona w Choceńskim Centrum Kultury - Bibliotece [...]
To był niezapomniany wieczór. Publiczność zgromadzona w Choceńskim Centrum Kultury - Bibliotece z zaciekawieniem wysłuchała "prawa dżungli" w wykonaniu Wojciecha Cejrowskiego. Bawiliśmy się nieprzeciętnie. Znany podróżnik opowiadał o swoich niesamowitych przygodach, z uśmiechem składał autografy i pozował do zdjęć. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach "powiatowego pożegnanie lata" dzięki uprzejmości Starosty Powiatu Włocławskiego Kazimierza Kacy oraz Wójta Gminy Choceń Romana Nowakowskiego.

Galeria zdjęc m.in na: http://www.kujawy.media.pl/index.php/powiat-wloclawski/19131-cejrowski-boso-do-chocenia-prawo-dzungli#!Cejrowski_Chocen2018__10_ 

P1270998 3 5aff2

piątek, 31 sierpień 2018

Otwarcie bloku w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4952-otwarcie-bloku-w-choceniu.html
Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło budowę pierwszego bloku przy ul. Czern [...]
Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło budowę pierwszego bloku przy ul. Czerniewickiej w Choceniu. W dniu 7 września 2018 r., o godz. 12.00 odbędzie się uroczystość przecięcia wstęgi do budynku mieszkalnego. Zaplanowano także zwiedzanie budynku. Pozostały ostatnie wolne mieszkania. Chętnych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy lub RTBS w Rypinie.
piątek, 31 sierpień 2018

90 lecie OSP Czerniewice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4951-90-lecie-osp-czerniewice.html
W dniu 1 września 2018 r., swoje święto będą obchodzili druhowie OSP w Czerniewicach. Program u [...] W dniu 1 września 2018 r., swoje święto będą obchodzili druhowie OSP w Czerniewicach. Program uroczystości przewiduje:

13.30 – zbiórkę pododdziałów i pocztów sztandarowych na placu przy remizie,
14.00 – Msza św. w intencji Druhów Strażaków
15.30 – Uroczystości Jubileuszowe
- złożenie meldunku, przegląd pododdziałów, podniesienie flagi państwowej na maszt,
- powitanie zaproszonych gości,
- przedstawienie historii jednostki,
- nadanie i poświęcenie sztandaru,
- wręczenie medali, odznaczeń i okolicznościowych podziękowań,
- wystąpienia zaproszonych gości,
- wpisy do kroniki.
piątek, 31 sierpień 2018

Z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4950-z-sesji-rady-gminy-2.html
Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2018 r. (środa) w Choceńskim Centr [...]
Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2018 r. (środa) w Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece, Rada Gminy
w Choceniu rozpatrzyła i podjęła następujące uchwały:
1. zmiany budżetu gminy Choceń na 2018 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – dokonano drobnych zmian polegających m.in. na sfinansowaniu wyjazdu dwóch mieszkanek gminy Choceń , powołanych do Kadry Polski Kadetów Starszych w kickboxingu na co dzień trenujących w klubie sporo tym Akademia Mieszanych Sztuk Walki na Mistrzostwa Świata w kickboxingu we Włoszech,
2. zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody, dotyczy dwóch drzew w parku w Śmiłowicach powalonych podczas nawałnicy,
3. przystąpienia do realizacji projektu pn. „Jakie to proste"; projekt o łącznej wartości blisko 950 tys. zł. będzie realizowany we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy, przez najbliższe dwa lata,
4. utworzenia odrębnego obwodu głosowania – wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r., odrębny lokal utworzono w DPS w Wilkowiczkach, z uwagi, iż w dniu wyborów w DPS będzie przebywało minimum 15 wyborców.
Uchwały w w/w zakresie zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.